2010-06-02 07:30

2014-12-15 16:06

Nya sjukförsäkringen bygger broar

VÄLFÄRD DEBATT

Fram till valåret 2006 förtidspensionerades 140 personer varje dag och gömdes undan i statistiken, skriver Mats g Nilsson.

Debatten kring sjukförsäkringen uppfattas av många som utdragen, krånglig och rent av omöjlig att förstå. Flera nya uttryck har presenterats av vänsteroppositionen och det är många gånger värdeladdade ord med syftet att skrämma och förvirra. Inom Alliansen har vi ett tydligt sätt att se på frågan. Vi vill hjälpa dem som vill och kan arbeta tillbaks till arbetslivet genom att skapa en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla.

Fram till valåret 2006 förtidspensionerades 140 personer varje dag och gömdes undan i statistiken. Svenskarna var ett av det mest sjukskrivna folket i Europa där 200 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000. När Alliansen tog över regeringsmakten ville vi få tillstånd en förändring.

Lösningen handlar om att förstå syftet med försäkringen. Är det att gömma undan människor från arbetslöshetsstatistiken eller är det att faktiskt hjälpa människor? Regeringen tror på det senare och det är därför vi har genomfört denna omfattande reform som innebär att människor som vill och kan faktiskt ska få hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi skapar trygghet för den enskilde genom en tydlig rehabiliteringskedja och stöd anpassat för individen.

Det handlar inte om att en svårt sjuk person ska tvingas in i arbete. Möjligheterna till förtidspension kvarstår. Men frågan om sjukförsäkringen är alldeles för viktig för att slarvas bort av rödgröna politiker som vill förbättra arbetsmarknadsstatistiken. Alliansens politik gör skillnad och vi ser att ohälsotalen stadigt minskar. Vi bygger broar tillbaka till arbetslivet och det vill vi fortsätta med.

Mats G Nilsson (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Debatten kring sjukförsäkringen uppfattas av många som utdragen, krånglig och rent av omöjlig att förstå. Flera nya uttryck har presenterats av vänsteroppositionen och det är många gånger värdeladdade ord med syftet att skrämma och förvirra. Inom Alliansen har vi ett tydligt sätt att se på frågan. Vi vill hjälpa dem som vill och kan arbeta tillbaks till arbetslivet genom att skapa en trygg, säker och hållbar sjukförsäkring som omfattar alla.

Fram till valåret 2006 förtidspensionerades 140 personer varje dag och gömdes undan i statistiken. Svenskarna var ett av det mest sjukskrivna folket i Europa där 200 000 människor var sjukskrivna och antalet förtidspensionerade uppgick till 555 000. När Alliansen tog över regeringsmakten ville vi få tillstånd en förändring.

Lösningen handlar om att förstå syftet med försäkringen. Är det att gömma undan människor från arbetslöshetsstatistiken eller är det att faktiskt hjälpa människor? Regeringen tror på det senare och det är därför vi har genomfört denna omfattande reform som innebär att människor som vill och kan faktiskt ska få hjälp att komma tillbaka till arbetslivet. Vi skapar trygghet för den enskilde genom en tydlig rehabiliteringskedja och stöd anpassat för individen.

Det handlar inte om att en svårt sjuk person ska tvingas in i arbete. Möjligheterna till förtidspension kvarstår. Men frågan om sjukförsäkringen är alldeles för viktig för att slarvas bort av rödgröna politiker som vill förbättra arbetsmarknadsstatistiken. Alliansens politik gör skillnad och vi ser att ohälsotalen stadigt minskar. Vi bygger broar tillbaka till arbetslivet och det vill vi fortsätta med.

Mats G Nilsson (M)

riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.