2010-03-23 07:30

2014-12-15 15:53

Vård och rehabilitering hjälper människor

SJUKFÖRSÄKRINGEN DEBATT

Vi vill att alla som har behov av stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetsgemenskapen också ska få den hjälpen tidigt under sjukfrånvaron eftersom att ju längre tid som går, desto svårare blir det att komma tillbaka, skriver Gunnar Axén, Solveig Zander, Ulf Nilsson och Lars Gustafsson.

När ett land på en och samma gång har en av världens friskaste befolkningar, men samtidigt världens högsta sjukfrånvaro, så är det ett tydligt tecken på att något är fel. Så såg det ut i Sverige för fyra år sedan. Många människor fastnade i långa sjukskrivningar utan att få den vård och rehabilitering man hade haft behov av för att komma tillbaka till arbetslivet.

För att få bukt med de många och långa sjukskrivningarna införde Socialdemokraterna en regel som i praktiken ledde till att man förtidspensionerades efter ett års sjukskrivning – trots att man hade kunnat komma tillbaka med rätt hjälp och insatser. Många förtidspensionerades mot sin vilja när de skickades ut i ett permanent utanförskap. Närmare 220 000 människor var sjukskrivna och ytterligare 550 000 var förtidspensionerade.

Vi har en annan människosyn än Socialdemokraterna. Vi vill inte att människor ställs åt sidan och lämnas åt sitt eget öde. Vi vill att alla som har behov av stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetsgemenskapen också ska få den hjälpen tidigt under sjukfrånvaron eftersom att ju längre tid som går, desto svårare blir det att komma tillbaka. En förtidspensionering ska vara det sista alternativet, då alla till buds stående insatser har uttömts.

Därför har vi genomfört den största satsningen på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts i Sverige. Sjukvården tillförs en miljard kronor ytterligare årligen för att psykiatrin ska kunna förstärkas och byggas ut i hela landet. En rehabiliteringsgaranti har införts och den tillför ytterligare miljarder till sjukvården. Rehabiliteringsgarantin är inriktad på de två dominerande diagnosgrupperna, psykiska sjukdomar och problem med rörelseorganen.

Under förra året fick 30 000 människor hjälp tack vare rehabiliteringsgarantin. I år beräknas ytterligare 50 000 människor få rehabilitering tack vare den. Företagshälsovården förstärks och ytterligare ett par miljarder kronor tillförs årligen de landsting som arbetar systematiskt med att korta väntetider och minska behovet av långa sjukskrivningar.

Det senaste steget i rehabiliteringssatsningen är de 17 miljarder kronor som avsatts för arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen erbjuder nu ett helt individuellt utformat introduktionsprogram som utgår från den enskildes egna förutsättningar. I förlängningen kan denna insats leda vidare till arbetspraktik, offentligt skyddat arbete, deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, en lönebidragsanställning, jobb hos Samhall, nystartsjobb, jobb med särskilt anställningsstöd eller en helt vanlig anställning.

För oss är det viktigt att alla som kan ges en möjlighet att utifrån de egna förutsättningarna delta i arbetslivet. Våra ansträngningar att hjälpa människor tillbaka visar resultat. I dag är nästan 100 000 personer färre sjukskrivna och över 50 000 färre är förtidspensionerade jämfört med år 2006. Det betyder att vår sjukfrånvaro närmat sig mer normala nivåer om vi jämför med liknande länder.

Vårt mål är en sjukförsäkring som skapar ekonomisk trygghet när man på grund av skada eller sjukdom inte kan arbeta, i kombination med tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser som hjälper människor tillbaka till arbetslivet. Vår ambition är att skapa en kortare väg till ett friskare liv och den kommer vi inte ge avkall på.

Gunnar Axén (M)

ordförande socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Ulf Nilsson (FP)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Lars Gustafsson (KD)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

När ett land på en och samma gång har en av världens friskaste befolkningar, men samtidigt världens högsta sjukfrånvaro, så är det ett tydligt tecken på att något är fel. Så såg det ut i Sverige för fyra år sedan. Många människor fastnade i långa sjukskrivningar utan att få den vård och rehabilitering man hade haft behov av för att komma tillbaka till arbetslivet.

För att få bukt med de många och långa sjukskrivningarna införde Socialdemokraterna en regel som i praktiken ledde till att man förtidspensionerades efter ett års sjukskrivning – trots att man hade kunnat komma tillbaka med rätt hjälp och insatser. Många förtidspensionerades mot sin vilja när de skickades ut i ett permanent utanförskap. Närmare 220 000 människor var sjukskrivna och ytterligare 550 000 var förtidspensionerade.

Vi har en annan människosyn än Socialdemokraterna. Vi vill inte att människor ställs åt sidan och lämnas åt sitt eget öde. Vi vill att alla som har behov av stöd, vård och rehabilitering för att kunna komma tillbaka till arbetsgemenskapen också ska få den hjälpen tidigt under sjukfrånvaron eftersom att ju längre tid som går, desto svårare blir det att komma tillbaka. En förtidspensionering ska vara det sista alternativet, då alla till buds stående insatser har uttömts.

Därför har vi genomfört den största satsningen på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts i Sverige. Sjukvården tillförs en miljard kronor ytterligare årligen för att psykiatrin ska kunna förstärkas och byggas ut i hela landet. En rehabiliteringsgaranti har införts och den tillför ytterligare miljarder till sjukvården. Rehabiliteringsgarantin är inriktad på de två dominerande diagnosgrupperna, psykiska sjukdomar och problem med rörelseorganen.

Under förra året fick 30 000 människor hjälp tack vare rehabiliteringsgarantin. I år beräknas ytterligare 50 000 människor få rehabilitering tack vare den. Företagshälsovården förstärks och ytterligare ett par miljarder kronor tillförs årligen de landsting som arbetar systematiskt med att korta väntetider och minska behovet av långa sjukskrivningar.

Det senaste steget i rehabiliteringssatsningen är de 17 miljarder kronor som avsatts för arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen erbjuder nu ett helt individuellt utformat introduktionsprogram som utgår från den enskildes egna förutsättningar. I förlängningen kan denna insats leda vidare till arbetspraktik, offentligt skyddat arbete, deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin, en lönebidragsanställning, jobb hos Samhall, nystartsjobb, jobb med särskilt anställningsstöd eller en helt vanlig anställning.

För oss är det viktigt att alla som kan ges en möjlighet att utifrån de egna förutsättningarna delta i arbetslivet. Våra ansträngningar att hjälpa människor tillbaka visar resultat. I dag är nästan 100 000 personer färre sjukskrivna och över 50 000 färre är förtidspensionerade jämfört med år 2006. Det betyder att vår sjukfrånvaro närmat sig mer normala nivåer om vi jämför med liknande länder.

Vårt mål är en sjukförsäkring som skapar ekonomisk trygghet när man på grund av skada eller sjukdom inte kan arbeta, i kombination med tidiga vård- och rehabiliteringsinsatser som hjälper människor tillbaka till arbetslivet. Vår ambition är att skapa en kortare väg till ett friskare liv och den kommer vi inte ge avkall på.

Gunnar Axén (M)

ordförande socialförsäkringsutskottet

Solveig Zander (C)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Ulf Nilsson (FP)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Lars Gustafsson (KD)

ledamot i socialförsäkringsutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.