2015-12-03 20:37

2015-12-03 20:37

Jössefors IK söker bidrag

ARVIKA

Jössefors IK har vänt sig till Arvika kommun med en ansökan om ett bidrag på 8900 kronor för att rusta upp elljusbanan i Jössefors.

Enligt ansökan ska bidraget även hjälpa till att täcka klubbens kostnader för bortforsling av gamla lyktstolpar och elledningar.

Enligt ansökan ska bidraget även hjälpa till att täcka klubbens kostnader för bortforsling av gamla lyktstolpar och elledningar.