2016-06-07 11:59

2016-06-07 11:59

Margot på Rymdodyssé

MUSIK: Utrikesministern på plats

Som upptakt till nationaldagsfirandet mötte på lördagen Ingesunds Symfoniorkester Arvikaborna med en festkonsert på rymdtema inkluderande ett uruppförande. Allt inför fullsatt salong i Arvikas Konserthus, Ingesund.

Publiken bänkade sig redan före två i Razz Café vid foajén till musikhögskolans aula; Arvikas Konserthus par preferens! Ett prominent sällskap av tidigare landstingsanställda med utrikesminister Margot Wallström och före detta utbildningschefen Wolrath Sjögren i spetsen anslöt.

Som en gång verksamma inom utbildningssektorn på Landstinget i Värmland bidrog de till att Ingesunds Musikhögskola uppstod och utvecklades till den pärla i Musiksverige som den därefter varit.

Efter att ha uppdaterats om skolans nuläge av Johan Birgersson, satt gästerna in med publiken, först stärkta av en grekisk sallad och en givande introduktion av tonsättaren Mats Gustavii och dirigenten Johannes Gustavsson:

I filmmusikens värld härskar sfärernas musik över rymdens tystnad. Tänkta ljudvärldar före rymdfärdernas tid var iscensättningar av idéernas dans. Johannes förklarade sambanden musik och film i eftermiddagens konsert.

I Gustaviis uruppförande Odyssea bar inspirationen inslag av fakta. Chalmers tysta ekorum hade fått frammana kroppens inre ljudvärld och Fuglesang intervjuats om sina erfarenheter: Den ryska delen av den internationella rymdstationen var den som väsnades mest. Det störde sömnen, citerade Gustavii. Rymdens stillhet är inte flyktens.

Konsert

I filmen 2001 var ett avsnitt av körverket Lux æterna av svensk-ungraren Ligeti med. För dagen förtjänstfullt instrumenterat av kompositionsstudenten Charlie Nord. Det eviga ljuset, i filmen omsatt i en ljud/bild-syntes, färgade sekundsnabbt scenen med hjälp av betraktarens fantasi, samma sak i Khachaturians stämningsmålande Adagio ur Gayaneh.

Strauss Soluppgång ur Also sprach Zarathustra - i legendarisk elektronisk form av Subotnic i 2001 - klingade här i originalets humana dräkt. Ett avsnitt ur Ligetis Atmosphères följde. Tekniken att packa samman kromatiskt överlagrade ackord skapade ett sjungande brus som fick ljusåren att växa till evighet och tiden att krympa till en punkt.

Nu steg Mats Gustaviis raket. Resan ut. Andning, luft: stiliserade ljud bemängda med musik; tonande tankar som i kraftens nollpunkt - det svävande fallet - sjunker inåt. Resan in.

Livet balanserande på randen. Personligt. Ernst Erlansons cembalospel skapade i kombinationen med orkestern delvis soundets elektroniska gnista; en fiffig uppmickning av instrumentet bidrog till ljudbilden. Gustaviis punkt för första aktens Rymdodyssé hyllades med all rätt entusiastiskt.

Planeterna

Andra avdelningen öppnade med musik ur svenskättlingen Gustav Holsts astrologiinspirerade Planeterna. Först krigets Mars. Det nakna våldet personifierades på kusligt sätt. Första världskrigets dödsmaskin hade värpt ett ägg i Holsts korg.

Johannes Gustavssons tolkning var tveklös, drastisk. Venus spred skenet från en fridens boning och Jupiter kopplade ytlig ysterhet till lyckans lugn. Partituret var något omgestaltat, främst Venus, och väl anpassat till orkesterns storlek.

Star Wars

Avslutningens nostalgitripp nr 1 var musiken ur Star Wars. Orkester och dirigent tolkade glansfullt John Williams musik från 1977. Tveklöst är den inspirerad av Holst. Här blev det publikstamp och dacapo, Imperial March och fanfar - en rymdens resenär spred cymbalernas klang i hela universum.

Dirigent, komponist, solister, stråk, blås, slagverkare och publik - alla hade en lyckad dag!

Publiken bänkade sig redan före två i Razz Café vid foajén till musikhögskolans aula; Arvikas Konserthus par preferens! Ett prominent sällskap av tidigare landstingsanställda med utrikesminister Margot Wallström och före detta utbildningschefen Wolrath Sjögren i spetsen anslöt.

Som en gång verksamma inom utbildningssektorn på Landstinget i Värmland bidrog de till att Ingesunds Musikhögskola uppstod och utvecklades till den pärla i Musiksverige som den därefter varit.

Efter att ha uppdaterats om skolans nuläge av Johan Birgersson, satt gästerna in med publiken, först stärkta av en grekisk sallad och en givande introduktion av tonsättaren Mats Gustavii och dirigenten Johannes Gustavsson:

I filmmusikens värld härskar sfärernas musik över rymdens tystnad. Tänkta ljudvärldar före rymdfärdernas tid var iscensättningar av idéernas dans. Johannes förklarade sambanden musik och film i eftermiddagens konsert.

I Gustaviis uruppförande Odyssea bar inspirationen inslag av fakta. Chalmers tysta ekorum hade fått frammana kroppens inre ljudvärld och Fuglesang intervjuats om sina erfarenheter: Den ryska delen av den internationella rymdstationen var den som väsnades mest. Det störde sömnen, citerade Gustavii. Rymdens stillhet är inte flyktens.

Konsert

I filmen 2001 var ett avsnitt av körverket Lux æterna av svensk-ungraren Ligeti med. För dagen förtjänstfullt instrumenterat av kompositionsstudenten Charlie Nord. Det eviga ljuset, i filmen omsatt i en ljud/bild-syntes, färgade sekundsnabbt scenen med hjälp av betraktarens fantasi, samma sak i Khachaturians stämningsmålande Adagio ur Gayaneh.

Strauss Soluppgång ur Also sprach Zarathustra - i legendarisk elektronisk form av Subotnic i 2001 - klingade här i originalets humana dräkt. Ett avsnitt ur Ligetis Atmosphères följde. Tekniken att packa samman kromatiskt överlagrade ackord skapade ett sjungande brus som fick ljusåren att växa till evighet och tiden att krympa till en punkt.

Nu steg Mats Gustaviis raket. Resan ut. Andning, luft: stiliserade ljud bemängda med musik; tonande tankar som i kraftens nollpunkt - det svävande fallet - sjunker inåt. Resan in.

Livet balanserande på randen. Personligt. Ernst Erlansons cembalospel skapade i kombinationen med orkestern delvis soundets elektroniska gnista; en fiffig uppmickning av instrumentet bidrog till ljudbilden. Gustaviis punkt för första aktens Rymdodyssé hyllades med all rätt entusiastiskt.

Planeterna

Andra avdelningen öppnade med musik ur svenskättlingen Gustav Holsts astrologiinspirerade Planeterna. Först krigets Mars. Det nakna våldet personifierades på kusligt sätt. Första världskrigets dödsmaskin hade värpt ett ägg i Holsts korg.

Johannes Gustavssons tolkning var tveklös, drastisk. Venus spred skenet från en fridens boning och Jupiter kopplade ytlig ysterhet till lyckans lugn. Partituret var något omgestaltat, främst Venus, och väl anpassat till orkesterns storlek.

Star Wars

Avslutningens nostalgitripp nr 1 var musiken ur Star Wars. Orkester och dirigent tolkade glansfullt John Williams musik från 1977. Tveklöst är den inspirerad av Holst. Här blev det publikstamp och dacapo, Imperial March och fanfar - en rymdens resenär spred cymbalernas klang i hela universum.

Dirigent, komponist, solister, stråk, blås, slagverkare och publik - alla hade en lyckad dag!

  • Sverker Magnusson