2016-01-20 16:57

2016-01-20 16:57

Festivalen får pengar

KARLSTAD

Region Värmland har beslutat att bevilja medel för projekt Glafsfjordens musikfestival 2016.

Festivalen, som äger rum under fyra dagar med start den 20 januari, ”passar väl in i Region Värmlands riktlinjer för bidragsgivning till regionala projekt och evenemang inom kulturområdet” står det i beslutsmotiveringen.

50 000 kronor har man beslutat att ge till festivalen. Sedan tidigare har också Arvika kommun gått in med ett stöd omfattande 100 000 kronor.

Festivalen, som äger rum under fyra dagar med start den 20 januari, ”passar väl in i Region Värmlands riktlinjer för bidragsgivning till regionala projekt och evenemang inom kulturområdet” står det i beslutsmotiveringen.

50 000 kronor har man beslutat att ge till festivalen. Sedan tidigare har också Arvika kommun gått in med ett stöd omfattande 100 000 kronor.