2017-05-17 14:55

2017-05-17 14:55

Årsrika – en stor resurs och ett stort ansvar

Samhälle: Så kan vi förbättra villkoren för äldre

pensionärsliv. I dag är 2 miljoner svenskar, var femte medborgare, 65 år eller äldre. I Värmland är de över 65 000, nästan var fjärde medborgare. I Arvika var, vid årsskiftet 6521 personer 65 år eller äldre, vilket är drygt var fjärde medborgare! Många har behov av vård och omsorg, och då är det vårt ansvar att ge det stöd var och en behöver, och med respekt för varje enskild människas önskemål, så långt detta är möjligt.

Men de flesta årsrika är relativt friska. Deras önskan är att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Detta vill jag stödja! För många innebär det att kunna fortsätta att göra insatser i yrkeslivet eller ideellt, för andra innebär det att satsa på sig själv och barn och barnbarn. Ofta handlar det om både ock.

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för ett bra liv som äldre. Många årsrika har idag en ganska god ekonomi och de allra flesta har en lägre skatt än den som har samma inkomst från avlönat arbete. Ändå har alltför många pensionärer en låg inkomst. Garantipensionen ger en miniminivå och man får då också bostadstillägg upp till femtusen kronor. Det taket anser jag ska höjas till åtminstone åttatusen, eftersom hyreskostnaderna stigit kraftigt under senare år. Den skattesänkning som nu föreslås för pensionärer med inkomster under 14 000 kronor står jag också helt bakom.

I dag har man rätt att arbeta kvar till 67 års ålder. Den gränsen bör i ett första steg höjas till 69 år och på sikt tas bort helt! Äldre ska också omfattas av samma sociala förmåner som yngre arbetstagare. Skattesystemet ska gynna den som förlänger arbetslivet! Det förhöjda jobbskatteavdraget skall gälla redan från 63 års ålder och den särskilda löneskatten för dem över 65 år ska avskaffas. Den årsrika som så önskar, ska kunna vara kvar i arbetslivet. Det är en stor vinst för den enskilda, och i högsta grad också för samhället. Arbetskraften behövs och den äldres kompetens är mycket värdefull!

Att bo bra är extra viktigt när man blir äldre och mindre rörlig. Många kan och vill bo kvar i den egna bostaden, som vid behov kanske kan anpassas på lämpligt sätt. För andra känns det viktigt att kunna välja ett anpassat boende med större möjligheter till sociala kontakter och enkel tillgång till stöd. I många kommuner finns möjlighet att välja trygghetsboende eller någon liknande boendeform. Tyvärr finns detta ännu inte i Arvika, men ”Plusboende” skall på försök startas i höst. Det är verkligen hög tid! Där detta inte finns anser jag att det ska vara ett kommunalt ansvar att sådana möjligheter skapas.

Årsrika människor, som vill fortsätta att använda sin arbetskraft och sin kompetens, är en stor resurs som det gäller för samhället att ta vara på och att underlätta för. Då är det viktigt att inte diskriminera äldre, så som det sker i många fall idag, både i arbetslivet och inom politiken. Inom den ideella sektorn utförs redan en stor del av arbetet av årsrika personer.

I mitt politiska arbete idag är en viktig prioritering att lyfta fram värdet av de insatser som i ännu större utsträckning kan göras av årsrika, och att underlätta en sådan utveckling. Lika väl är det samhällets ansvar att ge gott stöd till de årsrika som behöver detta, och att göra det utifrån personens egna önskemål! En lika viktig politisk fråga för mig är att arbeta för att utveckla Arvika och Värmland, både ekonomiskt och kulturellt. På det sättet skapar vi resurser för att ge det stöd som behövs, både till årsrika och till unga! Då blir också Arvika och Värmland en plats där det är gott att leva!

Gösta Frödin

Liberalerna

Men de flesta årsrika är relativt friska. Deras önskan är att leva ett så rikt och aktivt liv som möjligt. Detta vill jag stödja! För många innebär det att kunna fortsätta att göra insatser i yrkeslivet eller ideellt, för andra innebär det att satsa på sig själv och barn och barnbarn. Ofta handlar det om både ock.

En stabil ekonomi är en viktig förutsättning för ett bra liv som äldre. Många årsrika har idag en ganska god ekonomi och de allra flesta har en lägre skatt än den som har samma inkomst från avlönat arbete. Ändå har alltför många pensionärer en låg inkomst. Garantipensionen ger en miniminivå och man får då också bostadstillägg upp till femtusen kronor. Det taket anser jag ska höjas till åtminstone åttatusen, eftersom hyreskostnaderna stigit kraftigt under senare år. Den skattesänkning som nu föreslås för pensionärer med inkomster under 14 000 kronor står jag också helt bakom.

I dag har man rätt att arbeta kvar till 67 års ålder. Den gränsen bör i ett första steg höjas till 69 år och på sikt tas bort helt! Äldre ska också omfattas av samma sociala förmåner som yngre arbetstagare. Skattesystemet ska gynna den som förlänger arbetslivet! Det förhöjda jobbskatteavdraget skall gälla redan från 63 års ålder och den särskilda löneskatten för dem över 65 år ska avskaffas. Den årsrika som så önskar, ska kunna vara kvar i arbetslivet. Det är en stor vinst för den enskilda, och i högsta grad också för samhället. Arbetskraften behövs och den äldres kompetens är mycket värdefull!

Att bo bra är extra viktigt när man blir äldre och mindre rörlig. Många kan och vill bo kvar i den egna bostaden, som vid behov kanske kan anpassas på lämpligt sätt. För andra känns det viktigt att kunna välja ett anpassat boende med större möjligheter till sociala kontakter och enkel tillgång till stöd. I många kommuner finns möjlighet att välja trygghetsboende eller någon liknande boendeform. Tyvärr finns detta ännu inte i Arvika, men ”Plusboende” skall på försök startas i höst. Det är verkligen hög tid! Där detta inte finns anser jag att det ska vara ett kommunalt ansvar att sådana möjligheter skapas.

Årsrika människor, som vill fortsätta att använda sin arbetskraft och sin kompetens, är en stor resurs som det gäller för samhället att ta vara på och att underlätta för. Då är det viktigt att inte diskriminera äldre, så som det sker i många fall idag, både i arbetslivet och inom politiken. Inom den ideella sektorn utförs redan en stor del av arbetet av årsrika personer.

I mitt politiska arbete idag är en viktig prioritering att lyfta fram värdet av de insatser som i ännu större utsträckning kan göras av årsrika, och att underlätta en sådan utveckling. Lika väl är det samhällets ansvar att ge gott stöd till de årsrika som behöver detta, och att göra det utifrån personens egna önskemål! En lika viktig politisk fråga för mig är att arbeta för att utveckla Arvika och Värmland, både ekonomiskt och kulturellt. På det sättet skapar vi resurser för att ge det stöd som behövs, både till årsrika och till unga! Då blir också Arvika och Värmland en plats där det är gott att leva!

Gösta Frödin

Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.