2016-07-28 09:54

2016-07-28 09:54

Klaga inte på förläggningarna

GLAVA: "Att uppamma opinion är bara röstfiske"Värmländsk Surgubbe!

De senaste veckorna har det diskuterats, i Arvika Nyheter, om flyktingförläggningen i Glava.

Det har klagats på standard både vad gäller boende och mat. Det har burits matportioner till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Arvika kommun, då maten luktat.

Det är bra. Men jag undrar om någon skulle ta en portion som någon av vår äldre ”egna” äter och gå iväg till kommunen med.

En annan sak är, vad gör Vänsterpartiet i Glava? De konstaterar att allt är undermåligt men vår myndighet, Migrationsverket, har godkänt förläggningen. Att försöka uppamma opinion mot verkets beslut är bara röstfiske!

Jag tycker vi skall vara tacksamma mot CLT Care med vd:n Alex Gorton och Bert Karlsson för att de har ställt upp för Sverige och ordnat till boende för den ström av flyktingar som kom förra året. Om inte dessa ställt och gjort samhällets jobb, hade regeringen självt fått ordna till det hela.

Man kan väl samtycka till att Migrationsverket betalar bra, men klaga inte på de som ordnar förläggningarna, utan i stället på staten i form av Migrationsverket. Det är de som sluter avtal och betalar.

Håkan Jivesand höjde också rösten och berättade hur mycket han jobbat för flyktingarna ute i Glava. Det är fantastiskt, men det är väl frivilligt.

Jag tycker det är fantastiskt att vårt samhälle lyckats ordna boende åt så många människor och det beror väl både på CLT Care och Håkan Jivesand, men förmodligen inte Gert Raiml!

Det har klagats på standard både vad gäller boende och mat. Det har burits matportioner till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Arvika kommun, då maten luktat.

Det är bra. Men jag undrar om någon skulle ta en portion som någon av vår äldre ”egna” äter och gå iväg till kommunen med.

En annan sak är, vad gör Vänsterpartiet i Glava? De konstaterar att allt är undermåligt men vår myndighet, Migrationsverket, har godkänt förläggningen. Att försöka uppamma opinion mot verkets beslut är bara röstfiske!

Jag tycker vi skall vara tacksamma mot CLT Care med vd:n Alex Gorton och Bert Karlsson för att de har ställt upp för Sverige och ordnat till boende för den ström av flyktingar som kom förra året. Om inte dessa ställt och gjort samhällets jobb, hade regeringen självt fått ordna till det hela.

Man kan väl samtycka till att Migrationsverket betalar bra, men klaga inte på de som ordnar förläggningarna, utan i stället på staten i form av Migrationsverket. Det är de som sluter avtal och betalar.

Håkan Jivesand höjde också rösten och berättade hur mycket han jobbat för flyktingarna ute i Glava. Det är fantastiskt, men det är väl frivilligt.

Jag tycker det är fantastiskt att vårt samhälle lyckats ordna boende åt så många människor och det beror väl både på CLT Care och Håkan Jivesand, men förmodligen inte Gert Raiml!