2016-07-22 06:00

2016-07-22 06:00

Stäng av gatorna på natten

BILTRAFIK: Kommunen bör göra mer

Tack till AN-redaktionen för artiklarna om trafikoljudet på Arvikas gator samt för intervjuer med såväl polisen, de drabbade boende och upphovsmakarna av oljudet.

Det är bra att frågan uppmärksammas på annat sätt än enbart genom insändare. Fast effekten av artikeln blir väl den samma. Alltså ingenting.

Linjen för att klara sig från ansvar för nödvändiga åtgärder för att stoppa fenomenet störande oljudstrafik av nöjeskaraktär kvarstår genom att de som vi tror har möjligheten att stoppa störandet tycks se omöjligheterna före möjligheterna.

Samt genom att skylla på någon annan. Det enklaste och mest tillämpbara vore en nattlig avstängning på utsatta gator för annan trafik än nyttotrafik. Men enligt tidigare uttalande från kommunalrådet så går inte förvaltningen med på detta.

Förvaltningen är den Högste tjänsteman som handhar Gatu-; och vägtrafiken i kommunen. Dennes makt ligger fast och kan inte ändras ens i ett kommande val. Enligt intervjun med poliserna i fråga så håller de och kommunen på och formulerar ett förslag till lagändring i berörd lag. Förslaget skall väl skickas till riksdagen. Visst kanske det visar en vilja att få bötfälla störande fordonsförare.

Men det är en både lång och osäker väg för Arvika att tro på någon snar lagförändring den vägen. Tidigare (2014) tröstades de störda med att det hade lagts fram en motion i riksdagen om rätt att utfärda böter för förare av störande fordon.

Men denna avslogs på inrådan av riksåklagaren. Det lär han nog göra även denna gång. En uppvaktning av ansvarig minister skulle kanske vara till hjälp och skulle borde kunna ordnas via någon riksdagsledamot från Värmland.

De två poliser som framträdde i AN-artikeln har nog efter att de träffade störda boende i bibliotekets hörsal den 2 maj i år gjort vad de kan. Men de har även att räkna med att bilen och allt som hör till denna via trafik, parkeringsytor och in och utfärder till centralorten är en i Arvika heligbetraktad verksamhet.

Etablering av nöjen inom krogar som kan nås via färd genomcentralorten till hamnen och centrum belastar trafikmiljön och både inre och yttre miljön för de boende i centralorten. Det kan inte polisen ta bort genom bötesföreläggande av fordon.

Det är en politisk fråga för kommunen som de bör ägna större intresse.

Centralortsboende Arvikabo

 

Det är bra att frågan uppmärksammas på annat sätt än enbart genom insändare. Fast effekten av artikeln blir väl den samma. Alltså ingenting.

Linjen för att klara sig från ansvar för nödvändiga åtgärder för att stoppa fenomenet störande oljudstrafik av nöjeskaraktär kvarstår genom att de som vi tror har möjligheten att stoppa störandet tycks se omöjligheterna före möjligheterna.

Samt genom att skylla på någon annan. Det enklaste och mest tillämpbara vore en nattlig avstängning på utsatta gator för annan trafik än nyttotrafik. Men enligt tidigare uttalande från kommunalrådet så går inte förvaltningen med på detta.

Förvaltningen är den Högste tjänsteman som handhar Gatu-; och vägtrafiken i kommunen. Dennes makt ligger fast och kan inte ändras ens i ett kommande val. Enligt intervjun med poliserna i fråga så håller de och kommunen på och formulerar ett förslag till lagändring i berörd lag. Förslaget skall väl skickas till riksdagen. Visst kanske det visar en vilja att få bötfälla störande fordonsförare.

Men det är en både lång och osäker väg för Arvika att tro på någon snar lagförändring den vägen. Tidigare (2014) tröstades de störda med att det hade lagts fram en motion i riksdagen om rätt att utfärda böter för förare av störande fordon.

Men denna avslogs på inrådan av riksåklagaren. Det lär han nog göra även denna gång. En uppvaktning av ansvarig minister skulle kanske vara till hjälp och skulle borde kunna ordnas via någon riksdagsledamot från Värmland.

De två poliser som framträdde i AN-artikeln har nog efter att de träffade störda boende i bibliotekets hörsal den 2 maj i år gjort vad de kan. Men de har även att räkna med att bilen och allt som hör till denna via trafik, parkeringsytor och in och utfärder till centralorten är en i Arvika heligbetraktad verksamhet.

Etablering av nöjen inom krogar som kan nås via färd genomcentralorten till hamnen och centrum belastar trafikmiljön och både inre och yttre miljön för de boende i centralorten. Det kan inte polisen ta bort genom bötesföreläggande av fordon.

Det är en politisk fråga för kommunen som de bör ägna större intresse.

Centralortsboende Arvikabo