2016-06-07 13:50

2016-06-07 13:50

Sjukhuset i Arvika ska inte läggas ner

SJUKHUSET: Snedvriden debatt när näringslivet lägger sig i

Akutkirurgin

Jag delar Sverker Magnussons tankar att allmänheten i en demokrati ska få uttala sitt missnöje det är en grundläggande rättighet. Men det blir en aning tillknäppt och snedvriden debatt när näringslivet går ut och kräver att akutkirurgin vid Arvika sjukhus ska vara kvar. Om Sverker Magnusson hade läst min insändare lite noggrannare och lite mellan raderna så gav jag inte uttryck eller tog ställning till akutkirurgins vara eller icke vara.

Det framgår inte hur mycket research Sverker Magnusson har gjort innan han fick fatt i pennan och skrev sitt svar på min insändare. Men om han hade gjort det så hade han funnit svaren på alla sina frågor via de artiklar som Arvika Nyheter har publicerat angående akutkirurgin (se AN 23 maj). Landstinget har lyssnat på den kritik som har framförts och vill nu utreda förutsättningarna för att ha kvar kirurgisk kompetens dygnet runt!

Men den 19 januari i år skrev SVT:s Nyheter Värmland följande: Bemanningsproblem vid akutkirurgin i Arvika har gjort att man har svårt att hålla maximal kvalité och patientsäkerhet och det har också IVO, Inspektionen för vård och omsorg påpekat.

Men man bör också ha i åtanke följande: ”För maximal kvalitet och säkerhet i ett kirurgiskt ingrepp krävs att varje operationsteam gör samma typ av operation många gånger. För att uppnå detta kommer antalet planerade operationer öka i Arvika och de akuta operationerna öka vid Centralsjukhuset i Karlstad.”, skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Enligt NWT gjordes det under 2014 i genomsnitt bara en akutoperation per vecka vid kirurgkliniken i Arvika. Det är inte helt lätt att hänga med i Sverker Magnussons resonemang, i vart fall får jag uppfattningen att han tror att sjukhuset i Arvika ska läggas ner?

Han kommer till följande slutsats: ”Lägger man ner akutkirurgin är det början på slutet för sjukhuset i Arvika”.

Och hans resonemang kan komma att skrämma upp västvärmlänningarnas tro på sitt fina sjukhus och att det inte kommer att finnas kvar. Landstinget har inga sådana planer och satsar på ytterligare förändringar vid Arvika sjukhus - under 2017 kommer sjukhuset få dialys, så patienter med nedsatt njurfunktion ska slippa åka till Karlstad ett par gånger i veckan. Även den palliativ vård kommer att utvecklas. Akutsjukvården kommer att finnas kvar. Ambulanshelikopterns insatser ger snabbare specialistvård och rätt vårdinsats redan på olycksplats och fungerar som en flygande intensiv- och akutavdelning. En stor skillnad mot vanliga ambulanser är att en läkare kommer direkt ut på plats och kan påbörja vårdinsatser som annars måste vänta till sjukhus - såsom med sövning, ultraljud, respirator och dropp. All vård måste utgå från patientens behov och bedömningen till vilket sjukhus man förs bedöms av läkare utifrån skadan och att man förs till det sjukhus som kan anses ge den bästa vården. Det må så vara, Arvika eller Karlstad. Jag får känslan att vi är rätt överens om att det är politikerna och inte representanter från näringslivet som ska styra Landstingets uppdrag. Du skriver att Politikerna måste inse att befolkningen förstår de västvärmländska behoven av sjukvård

Den uppfattningen delar jag helt och hållet!

Kennet K R Fontaine

Jag delar Sverker Magnussons tankar att allmänheten i en demokrati ska få uttala sitt missnöje det är en grundläggande rättighet. Men det blir en aning tillknäppt och snedvriden debatt när näringslivet går ut och kräver att akutkirurgin vid Arvika sjukhus ska vara kvar. Om Sverker Magnusson hade läst min insändare lite noggrannare och lite mellan raderna så gav jag inte uttryck eller tog ställning till akutkirurgins vara eller icke vara.

Det framgår inte hur mycket research Sverker Magnusson har gjort innan han fick fatt i pennan och skrev sitt svar på min insändare. Men om han hade gjort det så hade han funnit svaren på alla sina frågor via de artiklar som Arvika Nyheter har publicerat angående akutkirurgin (se AN 23 maj). Landstinget har lyssnat på den kritik som har framförts och vill nu utreda förutsättningarna för att ha kvar kirurgisk kompetens dygnet runt!

Men den 19 januari i år skrev SVT:s Nyheter Värmland följande: Bemanningsproblem vid akutkirurgin i Arvika har gjort att man har svårt att hålla maximal kvalité och patientsäkerhet och det har också IVO, Inspektionen för vård och omsorg påpekat.

Men man bör också ha i åtanke följande: ”För maximal kvalitet och säkerhet i ett kirurgiskt ingrepp krävs att varje operationsteam gör samma typ av operation många gånger. För att uppnå detta kommer antalet planerade operationer öka i Arvika och de akuta operationerna öka vid Centralsjukhuset i Karlstad.”, skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Enligt NWT gjordes det under 2014 i genomsnitt bara en akutoperation per vecka vid kirurgkliniken i Arvika. Det är inte helt lätt att hänga med i Sverker Magnussons resonemang, i vart fall får jag uppfattningen att han tror att sjukhuset i Arvika ska läggas ner?

Han kommer till följande slutsats: ”Lägger man ner akutkirurgin är det början på slutet för sjukhuset i Arvika”.

Och hans resonemang kan komma att skrämma upp västvärmlänningarnas tro på sitt fina sjukhus och att det inte kommer att finnas kvar. Landstinget har inga sådana planer och satsar på ytterligare förändringar vid Arvika sjukhus - under 2017 kommer sjukhuset få dialys, så patienter med nedsatt njurfunktion ska slippa åka till Karlstad ett par gånger i veckan. Även den palliativ vård kommer att utvecklas. Akutsjukvården kommer att finnas kvar. Ambulanshelikopterns insatser ger snabbare specialistvård och rätt vårdinsats redan på olycksplats och fungerar som en flygande intensiv- och akutavdelning. En stor skillnad mot vanliga ambulanser är att en läkare kommer direkt ut på plats och kan påbörja vårdinsatser som annars måste vänta till sjukhus - såsom med sövning, ultraljud, respirator och dropp. All vård måste utgå från patientens behov och bedömningen till vilket sjukhus man förs bedöms av läkare utifrån skadan och att man förs till det sjukhus som kan anses ge den bästa vården. Det må så vara, Arvika eller Karlstad. Jag får känslan att vi är rätt överens om att det är politikerna och inte representanter från näringslivet som ska styra Landstingets uppdrag. Du skriver att Politikerna måste inse att befolkningen förstår de västvärmländska behoven av sjukvård

Den uppfattningen delar jag helt och hållet!

Kennet K R Fontaine