2016-03-09 06:00

2016-03-09 08:32

Utfärda varning

REGLER

Jag läste artikeln om problemet med rökare på flyktingboendet i Glava. Finns det uppsatta regler som skall följas och inte detta görs; tillämpa samma följder som för andra grupper i vårt samhälle. Vid första gångens förseelse: Utfärda en tydlig varning. vid andra: dra en ersättningsdag. Vid tredje: håll inne dagersättningen fem dagar och vid fortsatta upprepningar dra ersättningen på obestämd tid så får vederbörande kvalificera sig igen... Och det ifrån sitt hemland.

Arbetslös

Jag läste artikeln om problemet med rökare på flyktingboendet i Glava. Finns det uppsatta regler som skall följas och inte detta görs; tillämpa samma följder som för andra grupper i vårt samhälle. Vid första gångens förseelse: Utfärda en tydlig varning. vid andra: dra en ersättningsdag. Vid tredje: håll inne dagersättningen fem dagar och vid fortsatta upprepningar dra ersättningen på obestämd tid så får vederbörande kvalificera sig igen... Och det ifrån sitt hemland.

Arbetslös

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.