2016-03-02 06:00

2016-03-02 06:00

Trygghet på skolan

SKOLA.

Jag är förälder till en elev på Taserudsgymnasiet i Arvika. Vi blev kallade till skolan på föräldramöte då det varit hög frånvaro på linjen som mitt barn går på och nu till varför jag skriver denna insändare

Skolan informerar inte om att det förekommit hot, olaga knivinnehav och misshandel. Två elever hade lite otalt med varandra och den ena eleven tog med sig 10 kompisar som inte går på skolan för att göra upp.

Detta väljer rektor och lärare att mörka då de inte informerat oss föräldrar eller anmält till polisen. Detta fick jag som förälder reda på av mitt barn, ska det gå till så? Jag undrar bara hur personalen och skolledningen tänker. Kanske frånvaron beror på att eleverna inte vågar gå dit då ledningen inte tar tag i problemen utan mörkar det och låter eleven fortfarande gå kvar och inte behöva ta konsekvenserna av sitt beteende utan fortsätta som vanligt

Skolan informerar inte om att det förekommit hot, olaga knivinnehav och misshandel. Två elever hade lite otalt med varandra och den ena eleven tog med sig 10 kompisar som inte går på skolan för att göra upp.

Detta väljer rektor och lärare att mörka då de inte informerat oss föräldrar eller anmält till polisen. Detta fick jag som förälder reda på av mitt barn, ska det gå till så? Jag undrar bara hur personalen och skolledningen tänker. Kanske frånvaron beror på att eleverna inte vågar gå dit då ledningen inte tar tag i problemen utan mörkar det och låter eleven fortfarande gå kvar och inte behöva ta konsekvenserna av sitt beteende utan fortsätta som vanligt

  • Orolig förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.