2016-02-01 06:00

2016-02-01 10:41

Värsta sortens utfrysning

BEMÖTANDE

Vuxna människor som inte hälsar, ignorerar, går samman och fryser ut en medmänniska/kollega.

Vad ger DIG rätten att behandla en medmänniska/kollega på detta sätt? Är det okunskap, rädsla, avundsjuka, grupptryck eller bara ren dumhet? Ta och tänk efter en extra gång hur just DU bemöter dina medmänniskor!

Alla ni som tyvärr drabbas av denna sortens vuxenmobbning, sträck på er och sjunk inte till dessa mobbares nivå, NÅGONSIN!

Bemöt andra så som du själv vill bli bemött!

Vuxna människor som inte hälsar, ignorerar, går samman och fryser ut en medmänniska/kollega.

Vad ger DIG rätten att behandla en medmänniska/kollega på detta sätt? Är det okunskap, rädsla, avundsjuka, grupptryck eller bara ren dumhet? Ta och tänk efter en extra gång hur just DU bemöter dina medmänniskor!

Alla ni som tyvärr drabbas av denna sortens vuxenmobbning, sträck på er och sjunk inte till dessa mobbares nivå, NÅGONSIN!

Bemöt andra så som du själv vill bli bemött!

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.