2015-12-30 09:47

2015-12-30 09:48

Hänsynslös exploatering

EDA: En vädjan till kommuninvånarna

Planerna på den hänsynslösa exploateringen till förmån för en utbyggnad av ett, redan felplacerat handelsområde drabbar oss alla negativt.

I planerna ingår också en utbyggnad av befintlig parkeringsplats. Den skall utökas för att tillgodose ett behov av min. 300 platser. Vi kan se fram mot än större olägenheter och negativ påverkan av vårt boende. Våra fastigheter kommer att sjunka i värde och vår boendesituation kommer att bli helt ovärdig.

För att vi skall ha en möjlighet att påverka detta krävs ENIGHET OCH SAMARBETE!

De uppkomna problemen med Eda Supermarkets utbyggnadsplaner medför att vi kan konstatera att vår kommun lider av stor kompetensbrist och detta orsakar stor misstro. Vi går därför ut med namnlistor för att etablera ett underlag för att försöka åstadkomma nödvändiga åtgärder till förändringar.

I planerna ingår också en utbyggnad av befintlig parkeringsplats. Den skall utökas för att tillgodose ett behov av min. 300 platser. Vi kan se fram mot än större olägenheter och negativ påverkan av vårt boende. Våra fastigheter kommer att sjunka i värde och vår boendesituation kommer att bli helt ovärdig.

För att vi skall ha en möjlighet att påverka detta krävs ENIGHET OCH SAMARBETE!

De uppkomna problemen med Eda Supermarkets utbyggnadsplaner medför att vi kan konstatera att vår kommun lider av stor kompetensbrist och detta orsakar stor misstro. Vi går därför ut med namnlistor för att etablera ett underlag för att försöka åstadkomma nödvändiga åtgärder till förändringar.

  • Svend Kofod Petersen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.