2015-11-20 08:36

2015-11-20 08:36

De finns kvar i nuvarande system

REPLIK

Övergångsbestämmelserna innebär att renhållningsabonnenter inom de områden i kommunen som inte fått erbjudande om abonnemang för matavfallsutsortering kommer att finnas kvar i det nuvarande taxesystemet. Det blir alltså ingen förändring av taxan förrän abonnenterna via brevutskick från Arvika Teknik uppmanats att välja abonnemangsform. Det första området som berörs av de nya taxorna är Agneteberg/Rosendal och ett riktat utskick till detta område görs så snart erforderliga politiska beslut är fattade.

Dan Johansson

Renhållningschef

Arvika Teknik AB

Övergångsbestämmelserna innebär att renhållningsabonnenter inom de områden i kommunen som inte fått erbjudande om abonnemang för matavfallsutsortering kommer att finnas kvar i det nuvarande taxesystemet. Det blir alltså ingen förändring av taxan förrän abonnenterna via brevutskick från Arvika Teknik uppmanats att välja abonnemangsform. Det första området som berörs av de nya taxorna är Agneteberg/Rosendal och ett riktat utskick till detta område görs så snart erforderliga politiska beslut är fattade.

Dan Johansson

Renhållningschef

Arvika Teknik AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.