2016-10-06 20:31

2016-10-07 09:07

Ammoniakläckage ska stoppas

I dag på fredagsmorgonen arbetades det med att åtgärda orsaken till gårdagens läckage av ammoniak vid Arvika ishall.

När räddningstjänsten kom till anläggningen vid 19.30-tiden i går konstaterades det att det läckt ammoniak från en kompressoranläggning utanför ishallen, ungefär 40 kilo läckte ut. Kompressorn är placerad i en fristående container cirka 50 meter från ishallen.

Orsaken till läckaget var att packningar gått sönder och det fanns i dag på fredagsmorgonen gott hopp om att driften snart ska vara i full gång igen. Blir så inte fallet kommer ishallens is att smälta vad det lider. Ett dygn går det nog bra utan en fullt ut fungerande kylanläggning men knappast längre.

Även i dag på morgonen luktade det tidvis starkt av ammoniak runt kompressoranläggningen.

Nämnas kan att anläggningen har moderniserats även om det var några år sedan, hade läckage skett med den gamla anläggningen hade runt 1 500 kg ammoniak riskerat att läcka ut.

När räddningstjänsten kom till anläggningen vid 19.30-tiden i går konstaterades det att det läckt ammoniak från en kompressoranläggning utanför ishallen, ungefär 40 kilo läckte ut. Kompressorn är placerad i en fristående container cirka 50 meter från ishallen.

Orsaken till läckaget var att packningar gått sönder och det fanns i dag på fredagsmorgonen gott hopp om att driften snart ska vara i full gång igen. Blir så inte fallet kommer ishallens is att smälta vad det lider. Ett dygn går det nog bra utan en fullt ut fungerande kylanläggning men knappast längre.

Även i dag på morgonen luktade det tidvis starkt av ammoniak runt kompressoranläggningen.

Nämnas kan att anläggningen har moderniserats även om det var några år sedan, hade läckage skett med den gamla anläggningen hade runt 1 500 kg ammoniak riskerat att läcka ut.