2016-09-11 18:08

2016-09-11 18:08

Fler har rätt till extrasatsningen

ARVIKA: Anställda demonstrerar mot tolkning av avtalet

På onsdag blir det demonstrationståg från Tivoliplatsen till kommunhuset i Arvika, där man hoppas få en dialog med ansvariga politiker och tjänstemän. Stor oenighet råder om vilka som ska få del av den extra satsningen på undersköterskor som blev klar på central nivå i våras och som man nu förhandlar om lokalt.

Initiativet till demonstrationen har tagits av en grupp anställda.

– Vi hoppas på en konstruktiv debatt för att komma framåt, säger David Brever som jobbar som undersköterska inom kommunens bemanningscentral.

Berörs inte

Han berörs inte själv av vad initiativtagarna ser som en stor orättvisa, men tycker det är viktigt att vara med och driva frågan om rättvisa löner.

– Alla som har undersköterskekompetens och motsvarande arbetsuppgifter ska ha del av den extra satsningen.

Står bakom

Fackförbundet Kommunal i Arvika har ställt sig bakom protesterna.

– Det har vi verkligen gjort. Vi tycker heller inte att det här är bra, säger ordföranden Ann-Sofie Alexandersson. Vi vill ha med så många undersköterskor som möjligt i extrapotten av de som har undersköterskekompetens och som jobbar inom vård och omsorg, men har en annan titel.

Enligt det centrala avtalet har en särskild pott avsatts för satsningen på undersköterskor som i snitt ska ge 500 kronor extra per medlem utöver den vanliga löneökningen i år.

I de lokala förhandlingarna ute i landet har det sedan blivit en diskussion om vilka som ska omfattas av extrapotten. Vissa arbetsgivare har utgått från de som har befattningen undersköterska.

Men det finns fler grupper, där personal kan ha undersköterskekompetens, i andra delar av vården och omsorgen, men där arbetet har en annan yrkestitel.

– Det kan till exempel vara boendestödjare och arbetshandledare; det här berör främst personal inom LSS-verksamheten, säger Ann-Sofie Alexandersson.

– Jag vill att arbetsgivaren ska titta på den kompetens personalen har, och som man också vill att den ska ha. Inte titel.

Tid att ändra sig

Facket har hittills inte fått med sig Arvika kommun på att låta fler grupper ingå i potten för den extra satsningen på undersköterskor.

– Men det finns tid att ändra sig, om de skulle vilja.

Initiativet till demonstrationen har tagits av en grupp anställda.

– Vi hoppas på en konstruktiv debatt för att komma framåt, säger David Brever som jobbar som undersköterska inom kommunens bemanningscentral.

Berörs inte

Han berörs inte själv av vad initiativtagarna ser som en stor orättvisa, men tycker det är viktigt att vara med och driva frågan om rättvisa löner.

– Alla som har undersköterskekompetens och motsvarande arbetsuppgifter ska ha del av den extra satsningen.

Står bakom

Fackförbundet Kommunal i Arvika har ställt sig bakom protesterna.

– Det har vi verkligen gjort. Vi tycker heller inte att det här är bra, säger ordföranden Ann-Sofie Alexandersson. Vi vill ha med så många undersköterskor som möjligt i extrapotten av de som har undersköterskekompetens och som jobbar inom vård och omsorg, men har en annan titel.

Enligt det centrala avtalet har en särskild pott avsatts för satsningen på undersköterskor som i snitt ska ge 500 kronor extra per medlem utöver den vanliga löneökningen i år.

I de lokala förhandlingarna ute i landet har det sedan blivit en diskussion om vilka som ska omfattas av extrapotten. Vissa arbetsgivare har utgått från de som har befattningen undersköterska.

Men det finns fler grupper, där personal kan ha undersköterskekompetens, i andra delar av vården och omsorgen, men där arbetet har en annan yrkestitel.

– Det kan till exempel vara boendestödjare och arbetshandledare; det här berör främst personal inom LSS-verksamheten, säger Ann-Sofie Alexandersson.

– Jag vill att arbetsgivaren ska titta på den kompetens personalen har, och som man också vill att den ska ha. Inte titel.

Tid att ändra sig

Facket har hittills inte fått med sig Arvika kommun på att låta fler grupper ingå i potten för den extra satsningen på undersköterskor.

– Men det finns tid att ändra sig, om de skulle vilja.