2016-09-01 09:24

2016-09-01 09:24

Vill ha tester för alla

ARVIKA: Vår vanligaste cancer – prostatacancer

Prostatacancerföreningen i Värmland arbetar aktivt för att alla män över 45 år ska kallas till undersökning, en så kallad screening, för att därigenom kunna förebygga sjukdomen.

I onsdags gjorde Prostatacancerföreningen i Värmland halt i Arvika under sin två veckor långa informationsturné mot den lömska cancerformen, en sjukdom som oftast är symptomfri när den är botbar men som har stor spridningsrisk när den väl ger sig till känna.

– Att samhället inte kostar på oss män en kontroll av prostatan är inget annat en skandal. Vi i denna förening ger dock inte upp utan både vår förening och den nationella föreningen arbetar hårt för att det ska bli en obligatorisk screening, säger Håkan Florin, sekreterare i Värmlandsavdelningen.

Vanligast

Prostatacancer är ett manligt gissel tillika Sveriges vanligaste cancersjukdom, till och med vanligare än bröst- och lungcancer. Runt 10 000 män drabbas varje år av prostatacancer varav cirka 1 800 kommer till vården för sent för att botas. Ännu fler än det sistnämnda, cirka 2 400, avlider varje år. Ofta är det också förhållandevis unga äldre män runt 65, 70 år som avlider. Håkan Florin själv var 59 år 2011 när hans cancer upptäcktes.

– Den upptäcktes av en slump eller genom guds försyn kanske man ska säga. Jag skulle få ett nytt recept för den blodtrycksmedicin jag ätit i 20 år och då träffade jag en stafettläkare som ville ta blodprover på mig som ny patient. Som från ingenstans sa jag då att jag ville ta ett PSA-test, vilket visade förhöjda värden. Då hade jag inte haft några symptom alls, exempelvis behövde jag inte upp och pinka ofta om natten utan bara en gång vilket ju är normalt. Detta år opererades jag men 2013 återkom cancern och jag strålades. Nu är dock värdena normala igen men jag ska följas upp under åtta år innan jag kan friskförklaras.

Den enskildes beslut

I dag är det upp till varje man att be om att få ta ett PSA-prov men Prostatacancerföreningen i Värmland vill alltså gå längre och ha ett ordnat system likt det som finns med mammografi. PSA-testet är dock inget cancerprov i sig utan ett test som ger en indikation på att cancer kan föreligga, provet kan även exempelvis kombineras med att läkaren via ändtarmen undersöker prostatan. Ett argument Socialstyrelsen har mot ett generellt prov är dock att många män som får diagnosen inte utvecklar en allvarlig sjukdom.

Ett ordnat system tror dock föreningen skulle spara mänskligt lidande men också pengar åt sjukvårds-Sverige då kostnaderna vid konstaterad sjukdom är höga.

– Alla män ska få ta ett PSA-test vid 45 års ålder och därmed få ett PSA-värde att utgå ifrån, därifrån behöver man ju inte göra ett nytt test varje år utan eventuella återbesök ska grundas i vad detta eller senare test visade för värde. Har man exempelvis PSA-värden över tre mikrogram per liter och är över 70 år ska man alltid remitteras till en urolog, anser vi.

Informationsblad

Den utåtriktade upplysning män får i dag eller på väg att få från landstinget i Värmland är en skriftlig information om prostata-problematiken. Detta ganska nya utskick gick ut på prov i fjol och ska om allt fungerar skickas till fem åldersgrupper, till män i åldrarna 50, 55, 60, 65 och 70 år, under 2016.

– En del ser detta som en kallelse till provtagning, andra som skrämsel, det beror på vilken värdering man lägger i brevet. Jag tror dock att denna information kommer att permanentas, om det sedan blir vart tredje eller femte år får vi se, säger Håkan Florin.

Många kom

Intresset var mycket stort från allmänheten när föreningen informerade i Arvika, vilket skedde utanför ICA Kvantum Palmviken.

– Ett fantastiskt intresse, jag var inne en sväng och värmde mat men det var knappt jag vågade det för allt folk...

I onsdags gjorde Prostatacancerföreningen i Värmland halt i Arvika under sin två veckor långa informationsturné mot den lömska cancerformen, en sjukdom som oftast är symptomfri när den är botbar men som har stor spridningsrisk när den väl ger sig till känna.

– Att samhället inte kostar på oss män en kontroll av prostatan är inget annat en skandal. Vi i denna förening ger dock inte upp utan både vår förening och den nationella föreningen arbetar hårt för att det ska bli en obligatorisk screening, säger Håkan Florin, sekreterare i Värmlandsavdelningen.

Vanligast

Prostatacancer är ett manligt gissel tillika Sveriges vanligaste cancersjukdom, till och med vanligare än bröst- och lungcancer. Runt 10 000 män drabbas varje år av prostatacancer varav cirka 1 800 kommer till vården för sent för att botas. Ännu fler än det sistnämnda, cirka 2 400, avlider varje år. Ofta är det också förhållandevis unga äldre män runt 65, 70 år som avlider. Håkan Florin själv var 59 år 2011 när hans cancer upptäcktes.

– Den upptäcktes av en slump eller genom guds försyn kanske man ska säga. Jag skulle få ett nytt recept för den blodtrycksmedicin jag ätit i 20 år och då träffade jag en stafettläkare som ville ta blodprover på mig som ny patient. Som från ingenstans sa jag då att jag ville ta ett PSA-test, vilket visade förhöjda värden. Då hade jag inte haft några symptom alls, exempelvis behövde jag inte upp och pinka ofta om natten utan bara en gång vilket ju är normalt. Detta år opererades jag men 2013 återkom cancern och jag strålades. Nu är dock värdena normala igen men jag ska följas upp under åtta år innan jag kan friskförklaras.

Den enskildes beslut

I dag är det upp till varje man att be om att få ta ett PSA-prov men Prostatacancerföreningen i Värmland vill alltså gå längre och ha ett ordnat system likt det som finns med mammografi. PSA-testet är dock inget cancerprov i sig utan ett test som ger en indikation på att cancer kan föreligga, provet kan även exempelvis kombineras med att läkaren via ändtarmen undersöker prostatan. Ett argument Socialstyrelsen har mot ett generellt prov är dock att många män som får diagnosen inte utvecklar en allvarlig sjukdom.

Ett ordnat system tror dock föreningen skulle spara mänskligt lidande men också pengar åt sjukvårds-Sverige då kostnaderna vid konstaterad sjukdom är höga.

– Alla män ska få ta ett PSA-test vid 45 års ålder och därmed få ett PSA-värde att utgå ifrån, därifrån behöver man ju inte göra ett nytt test varje år utan eventuella återbesök ska grundas i vad detta eller senare test visade för värde. Har man exempelvis PSA-värden över tre mikrogram per liter och är över 70 år ska man alltid remitteras till en urolog, anser vi.

Informationsblad

Den utåtriktade upplysning män får i dag eller på väg att få från landstinget i Värmland är en skriftlig information om prostata-problematiken. Detta ganska nya utskick gick ut på prov i fjol och ska om allt fungerar skickas till fem åldersgrupper, till män i åldrarna 50, 55, 60, 65 och 70 år, under 2016.

– En del ser detta som en kallelse till provtagning, andra som skrämsel, det beror på vilken värdering man lägger i brevet. Jag tror dock att denna information kommer att permanentas, om det sedan blir vart tredje eller femte år får vi se, säger Håkan Florin.

Många kom

Intresset var mycket stort från allmänheten när föreningen informerade i Arvika, vilket skedde utanför ICA Kvantum Palmviken.

– Ett fantastiskt intresse, jag var inne en sväng och värmde mat men det var knappt jag vågade det för allt folk...