2016-09-01 08:42

2016-09-01 08:42

Stadsparken förnyas

ARVIKA: Mer blomning på våren

Det ska skapas en ny växtyta i stadsparken i Arvika. Ett så kallat ”woodland”. Woodland är enligt kommunen en slags idealiserad skog som har rik blomning på våren innan marken skuggas av lövverket från träden.

Platsen för det nya är runt Per Andersson-statyn i stadsparken.

– Vi kommer att flytta en del av rhododendron som redan nu finns i parken och göra en ny växtyta runt statyn. Vi kommer att plantera strimlönnar, guldlönnar med mera för att skapa en skir lummighet. Vi planerar även marktäckande perenner med vackert bladverk så att det även är fint sommar och höst och så kommer vi sätta lökar, säger Dagmar Nilsson, enhetschef park, Arvika Fastighets AB

Målet med den nya växtytan är att ersätta den ”gamla” gräsmattan som aldrig riktigt velat ta sig under de stora träden. I och med flytten av rhododendron ges möjlighet att göra om kullen längre österut där rhododendronen idag står för torrt.

– Vi kommer göra så mycket som möjligt i egen regi med den personal som jobbar i stadsparken. Vi använder vårt växthus till frösådder med mera. Allt blir inte färdigt i år utan det är ett långsiktigt arbete. Kullen blir nästa projekt men först nästa år, troligtvis under nästa höst, säger Nilsson.

Platsen för det nya är runt Per Andersson-statyn i stadsparken.

– Vi kommer att flytta en del av rhododendron som redan nu finns i parken och göra en ny växtyta runt statyn. Vi kommer att plantera strimlönnar, guldlönnar med mera för att skapa en skir lummighet. Vi planerar även marktäckande perenner med vackert bladverk så att det även är fint sommar och höst och så kommer vi sätta lökar, säger Dagmar Nilsson, enhetschef park, Arvika Fastighets AB

Målet med den nya växtytan är att ersätta den ”gamla” gräsmattan som aldrig riktigt velat ta sig under de stora träden. I och med flytten av rhododendron ges möjlighet att göra om kullen längre österut där rhododendronen idag står för torrt.

– Vi kommer göra så mycket som möjligt i egen regi med den personal som jobbar i stadsparken. Vi använder vårt växthus till frösådder med mera. Allt blir inte färdigt i år utan det är ett långsiktigt arbete. Kullen blir nästa projekt men först nästa år, troligtvis under nästa höst, säger Nilsson.