2016-09-01 15:24

2016-09-01 15:24

Snart lokalt producerad mjölk i butiken

HILLRINGSBERG/ARVIKA: Testkörning pågår

Går allt väl under den pågående maskinella testkörningen kommer Arvikabygdens Mejeri snart att börja leverera mjölk till ICA-butiker i Arvika.

I början av maj rapporterade Arvika Nyheter om att mjölkbönderna Jörgen Blakstad och Robert Aronius bestämt sig för att gå i bräschen för ett västvärmländskt mejeri, Arvikabygdens Mejeri, med målet att starta produktion av lokal mjölk och grädde. Under sommaren har planerna avancerat och nu står man i färd med att börja leverera mjölk.

– Det är mycket spännande just nu, säger Jörgen Blakstad.

Mellanmjölk

Man kommer att börja med mellanmjölk eftersom den är mest efterfrågad och det rör sig alltså om leveranser till ICA-butikerna i Arvika, bland annat till ICA Kvantum på Palmviken, samt till en butik utanför Västvärmland, till Välsviken.

– ICA ger preliminära order och så levererar vi efter det, vi är dessutom beredda på att kunna justera dessa order vid ökad efterfrågan. Vi hoppas förstås att det ska bli ännu större leveranser så småningom.

Räcker de order ni har i dag för att produktionen ska gå runt eller ge vinst?

– Några kunder till hade varit bra. I dag är det dessutom svårt att veta hur mycket mjölk Arvikaborna kommer att köpa. Vi har dock inte varit allt för offensiva på säljfronten, vi vill vara säkra på att vi klarar av de åtaganden vi har först.

Italien

Produktionen av mjölk och grädde kommer att ske i en av före detta Swemodules tidigare fabrikslokaler i Hillringsberg med hjälp av helt nya maskiner. Maskinerna kommer från Italien och de testkörs alltså just nu. Totalt handlar mjölksatsningen om investeringar på mer än fem miljoner kronor.

– Att vi köper nytt beror på att vi vill säkerställa både kvalité och produktion och har man nytt har man dessutom en bättre garantisituation och backup.

Två gårdar

Av totalt fem mjölkbönder i västra Värmland får man i dagsläget mjölk från två gårdar, de egna delägda/familjeägda gårdarna i Hillringsberg och Sälboda. Man kommer dock även att ställa frågan till de övriga tre, det vill säga så att den som vill leverera mjölk ska kunna få göra det. Dominerande inom mjölproduktion i Sverige och Värmland är ju annars Arla.

– Enligt Konkurrensverkets regler måste dock Arla tillåta enskilda mjölkbönder att leverera 50 procent av sin mjölk till en annan aktör.

Skolor målet

Nu hoppas Jörgen Blakstad och Robert Aronius att den västvärmländska satsningen ska slå väl ut både i Arvika och senare förhoppningsvis även utanför kommungränsen. Redan om ett par veckor kan det finnas mjölk från Arvikabygdens Mejeri AB i ICA-butiker i Arvika kommun.

Ser man sedan framåt hoppas man mycket på Arvika kommun.

– Att Arvikaborna får dricka Arvikamjölk – exempelvis i våra skolor.

Arvika kommun står i färd med att starta upp ett nytt tvåårsavtal med möjlighet till förlängning ett plus ett år när det gäller leverans av mjölk och andra mejeriprodukter till sina verksamheter. Skånemejeriet blir ny leverantör, innan dess var det Arla. I upphandlingen ingick samtliga artiklar inom mejeri, även exempelvis filmjölk och yoghurt, varför Arvikabygdens Mejeri inte var aktuella denna gång och man lämnade inte in något anbud. Arvikabygdens Mejeri behöver dessutom som nytt företag en uppstartsperiod med de kunder man har för att bli varma i kläderna.

I början av maj rapporterade Arvika Nyheter om att mjölkbönderna Jörgen Blakstad och Robert Aronius bestämt sig för att gå i bräschen för ett västvärmländskt mejeri, Arvikabygdens Mejeri, med målet att starta produktion av lokal mjölk och grädde. Under sommaren har planerna avancerat och nu står man i färd med att börja leverera mjölk.

– Det är mycket spännande just nu, säger Jörgen Blakstad.

Mellanmjölk

Man kommer att börja med mellanmjölk eftersom den är mest efterfrågad och det rör sig alltså om leveranser till ICA-butikerna i Arvika, bland annat till ICA Kvantum på Palmviken, samt till en butik utanför Västvärmland, till Välsviken.

– ICA ger preliminära order och så levererar vi efter det, vi är dessutom beredda på att kunna justera dessa order vid ökad efterfrågan. Vi hoppas förstås att det ska bli ännu större leveranser så småningom.

Räcker de order ni har i dag för att produktionen ska gå runt eller ge vinst?

– Några kunder till hade varit bra. I dag är det dessutom svårt att veta hur mycket mjölk Arvikaborna kommer att köpa. Vi har dock inte varit allt för offensiva på säljfronten, vi vill vara säkra på att vi klarar av de åtaganden vi har först.

Italien

Produktionen av mjölk och grädde kommer att ske i en av före detta Swemodules tidigare fabrikslokaler i Hillringsberg med hjälp av helt nya maskiner. Maskinerna kommer från Italien och de testkörs alltså just nu. Totalt handlar mjölksatsningen om investeringar på mer än fem miljoner kronor.

– Att vi köper nytt beror på att vi vill säkerställa både kvalité och produktion och har man nytt har man dessutom en bättre garantisituation och backup.

Två gårdar

Av totalt fem mjölkbönder i västra Värmland får man i dagsläget mjölk från två gårdar, de egna delägda/familjeägda gårdarna i Hillringsberg och Sälboda. Man kommer dock även att ställa frågan till de övriga tre, det vill säga så att den som vill leverera mjölk ska kunna få göra det. Dominerande inom mjölproduktion i Sverige och Värmland är ju annars Arla.

– Enligt Konkurrensverkets regler måste dock Arla tillåta enskilda mjölkbönder att leverera 50 procent av sin mjölk till en annan aktör.

Skolor målet

Nu hoppas Jörgen Blakstad och Robert Aronius att den västvärmländska satsningen ska slå väl ut både i Arvika och senare förhoppningsvis även utanför kommungränsen. Redan om ett par veckor kan det finnas mjölk från Arvikabygdens Mejeri AB i ICA-butiker i Arvika kommun.

Ser man sedan framåt hoppas man mycket på Arvika kommun.

– Att Arvikaborna får dricka Arvikamjölk – exempelvis i våra skolor.

Arvika kommun står i färd med att starta upp ett nytt tvåårsavtal med möjlighet till förlängning ett plus ett år när det gäller leverans av mjölk och andra mejeriprodukter till sina verksamheter. Skånemejeriet blir ny leverantör, innan dess var det Arla. I upphandlingen ingick samtliga artiklar inom mejeri, även exempelvis filmjölk och yoghurt, varför Arvikabygdens Mejeri inte var aktuella denna gång och man lämnade inte in något anbud. Arvikabygdens Mejeri behöver dessutom som nytt företag en uppstartsperiod med de kunder man har för att bli varma i kläderna.