2016-09-01 18:22

2016-09-01 18:22

Kommunen varslar 50 personer

ARVIKA: Nya regler för statsbidrag gör att Arvika kommun förlorar mycket pengar

Arvika kommun varslar 50 personer om uppsägning. Orsaken är det förändrade statsbidraget för mottagande av ensamkommande barn och unga.

Regeringen har aviserat att man vill ändra ersättningssystemet och sänka ersättningsnivåerna. För Arvikas del betyder det ungefär 23 miljoner kronor mindre i bidrag, enligt verksamhetschefen Per- Joel Sewelén.

– Och det är mycket pengar. Det blir en neddragning av personalstyrkan. Vi kommer att varsla cirka 50 personer. Vi har påbörjat en samverkan med de fackliga organisationerna för att arbeta fram en ny organisation som matchar de krav som nya regler ställer och som ryms inom de nya statsbidragsramarna.

Anställningsstopp

Det är personal som jobbar på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn och unga som berörs av varslet.

Tillsvidare har anställningsstopp införts i hela kommunen.

– Tills vi utrett den här gruppen. Vi ska se om vi kan matcha de luckor vi har i kommunen, sa kommunalrådet Peter Söderström (S) vid den presskonferens som hölls under torsdag eftermiddag.

Personalstyrkan, som jobbar på kommunens åtta HVB-hem, uppgår i dag till 117 personer.

Nya stödboenden

Hur den nya organisationen kommer att se ut vet man alltså inte än. Men så mycket är klart att HVB-hemmen kommer att bli färre till antalet. Det kan också bli tal om att satsa på större enheter, några av dagens enheter är små. Kommunen ska också utreda nya former av stödboende.

– Vi ska hitta en bra lösning för alla parter, sa Peter Söderström.

Ett av regeringens argument för att göra förändringarna har varit att man vill få fram billigare former av boende.

Skjuts fram

Tidigare i veckan aviserade regeringen att man kommer att skjuta upp införandet av det nya ersättningssystemet som enligt tidigare planer skulle börja gälla redan den 1 januari 2017. Efter mycket kritik från kommunerna – som bland annat ansett att tiden för omställning är för kort – flyttas det fram till den 1 juli nästa år.

– Det är en rimlig förlängning som regeringen ger oss, menade Peter Söderström.

I dagsläget utgår statsbidrag med 1900 kronor per dygn och ensamkommande barn/ungdom. Det sänks till 1350 kronor. För de över 18 år, som bor själva, men med stöd, sänks ersättningen till 750 kronor per dygn och person.

Färre kommer

I dag bor det 104 ensamkommande ungdomar i Arvika.

– Men det är ett mindre antal flyktingar som kommer till Sverige i dag och i synnerhet ensamkommande, säger Per-Joel Sewelén.

I år har Arvika tagit emot 22 ungdomar. Hur många som kan komma under 2017 vet man inte. Men man räknar inte med så många.

– Sen kommer det också ett nytt regelverk, vilka krav som ställs på den personal som ska jobba på HVB-hem.

Det kommer också att påverka den nya organisationen enligt Sewelén.

– Det kan hända att vi behöver internutbilda personal för att uppfylla kraven staten ställer på oss.

Arbetet med att ta fram den nya organisationen ska fortskrida så snabbt som möjligt.

– Vi har som målsättning att den ska vara driftssatt 1 januari, säger Per-Joel Sewelén.

Regeringen har aviserat att man vill ändra ersättningssystemet och sänka ersättningsnivåerna. För Arvikas del betyder det ungefär 23 miljoner kronor mindre i bidrag, enligt verksamhetschefen Per- Joel Sewelén.

– Och det är mycket pengar. Det blir en neddragning av personalstyrkan. Vi kommer att varsla cirka 50 personer. Vi har påbörjat en samverkan med de fackliga organisationerna för att arbeta fram en ny organisation som matchar de krav som nya regler ställer och som ryms inom de nya statsbidragsramarna.

Anställningsstopp

Det är personal som jobbar på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn och unga som berörs av varslet.

Tillsvidare har anställningsstopp införts i hela kommunen.

– Tills vi utrett den här gruppen. Vi ska se om vi kan matcha de luckor vi har i kommunen, sa kommunalrådet Peter Söderström (S) vid den presskonferens som hölls under torsdag eftermiddag.

Personalstyrkan, som jobbar på kommunens åtta HVB-hem, uppgår i dag till 117 personer.

Nya stödboenden

Hur den nya organisationen kommer att se ut vet man alltså inte än. Men så mycket är klart att HVB-hemmen kommer att bli färre till antalet. Det kan också bli tal om att satsa på större enheter, några av dagens enheter är små. Kommunen ska också utreda nya former av stödboende.

– Vi ska hitta en bra lösning för alla parter, sa Peter Söderström.

Ett av regeringens argument för att göra förändringarna har varit att man vill få fram billigare former av boende.

Skjuts fram

Tidigare i veckan aviserade regeringen att man kommer att skjuta upp införandet av det nya ersättningssystemet som enligt tidigare planer skulle börja gälla redan den 1 januari 2017. Efter mycket kritik från kommunerna – som bland annat ansett att tiden för omställning är för kort – flyttas det fram till den 1 juli nästa år.

– Det är en rimlig förlängning som regeringen ger oss, menade Peter Söderström.

I dagsläget utgår statsbidrag med 1900 kronor per dygn och ensamkommande barn/ungdom. Det sänks till 1350 kronor. För de över 18 år, som bor själva, men med stöd, sänks ersättningen till 750 kronor per dygn och person.

Färre kommer

I dag bor det 104 ensamkommande ungdomar i Arvika.

– Men det är ett mindre antal flyktingar som kommer till Sverige i dag och i synnerhet ensamkommande, säger Per-Joel Sewelén.

I år har Arvika tagit emot 22 ungdomar. Hur många som kan komma under 2017 vet man inte. Men man räknar inte med så många.

– Sen kommer det också ett nytt regelverk, vilka krav som ställs på den personal som ska jobba på HVB-hem.

Det kommer också att påverka den nya organisationen enligt Sewelén.

– Det kan hända att vi behöver internutbilda personal för att uppfylla kraven staten ställer på oss.

Arbetet med att ta fram den nya organisationen ska fortskrida så snabbt som möjligt.

– Vi har som målsättning att den ska vara driftssatt 1 januari, säger Per-Joel Sewelén.