2016-08-31 11:47

2016-08-31 11:47

L frågar ut Söderström

ARVIKA

Liberalernas Gösta Frödin har ställt en interpellation till kommunalrådet Peter Söderström (S) med anledning av trafiksituationen på Fallängsvägen.

Frödin anser att kommunen bör se över hela sträckan från Palmviken till OKQ8 genom mätning av fordonsmängd, hastighetsmätning, bullerkontroller samt se över av- och tillfarter och eventuellt skymda övergångsställen. Frödin vill också på nytt värdera behovet av att bygga ny rondell, farthinder och övriga åtgärder.

Frödin undrar i interpellationen om kommunen ska göra en trafikutredning för att förbättra trafiksituationen på Fallängsvägen.

Frödin anser att kommunen bör se över hela sträckan från Palmviken till OKQ8 genom mätning av fordonsmängd, hastighetsmätning, bullerkontroller samt se över av- och tillfarter och eventuellt skymda övergångsställen. Frödin vill också på nytt värdera behovet av att bygga ny rondell, farthinder och övriga åtgärder.

Frödin undrar i interpellationen om kommunen ska göra en trafikutredning för att förbättra trafiksituationen på Fallängsvägen.