2016-08-26 06:00

2016-08-26 06:00

Förskolan ska bli giftfri

ARVIKA: Kommunen har arbetat fram en handlingsplan för all berörd verksamhet

Arvika kommun har tagit fram en handlingsplan som ska minska riskerna för att barn utsätts för skadliga ämnen i förskolan.

Det förekommer hälsoskadliga kemikalier i många vanliga vardagsprodukter och de avger ämnen som påverkar inomhusmiljön på förskolorna.

Inventering

För ett par år sedan gjorde kommunens miljöstab, tillsammans med förskolepersonal, en inventering av förskolorna och förekomsten av farliga kemikalier.

Handlingsplanen bygger delvis på vad som framkom då och vid de seminarier i ämnet som följde.

– Sen har det tillkommit en del nya saker, säger miljöskyddsinspektör Ann-Christin Karlsson som arbetat fram planen.

Den spänner över flera områden, där det finns material och produkter som kan innehålla skadliga ämnen. Det rör sig till exempel om textilier, leksaker, möbler, lekutrustning i lekparker, elektronik, och byggmaterial i inomhusmiljön.

Åtgärder

Planen innehåller förslag på åtgärder; vem som ska ansvara för att de genomförs och en tidsplan för när det ska ske och hur lång tid det bör ta.

– Mindre saker kan göras direkt. Många förskolor har gjort mycket av den utrensning av leksaker som föreslås redan. Men vissa saker kan behöva kartläggas först och då tar det längre tid. Och de stora investeringarna kanske man får göra på sikt, och då får man göra en tidsplan för det. Man får väga olika aspekter, vad är viktigast att det görs först?

I stora drag handlar åtgärderna om att rensa bort och byta ut saker som innehåller skadliga kemiska ämnen och att man vid inköp av nya saker och nytt material väljer bättre alternativ.

– Att man beställer rätt saker från början.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ”lathund” som ska underlätta för kommuner som vill ställa kemikaliekrav vid upphandlingar till förskolan.

Vissa byggmaterial kan innehålla hälsoskadliga kemiska ämnen som påverkar inomhusmiljön. Golvmattor i plast, som innehåller ftalater, är ett sådant exempel. Och en av åtgärderna i handlingsplanen är att efterhand, vid nybyggnation och renovering, välja golvmaterial som inte innehåller ftalater.

– Madrasser, där barnen ligger och sover, har vi satt lite fokus på också, det ska inte vara PVC-överdrag runt. Det är en bra grej att börja med, att byta ut dem, säger Ann-Christin Karlsson.

Senast under 2017 ska det finnas en tidsplan för utbyte av sådana sovmadrasser.

Vad är viktigast nu för att komma vidare i det påbörjade arbetet?

– Att handlingsplanen sprids och används på förskolan. Det är mycket information det handlar om. Att ha kunskap och att välja rätt när man köper nytt.

Även vad man behöver tänka på när det gäller städning och hygien tas upp i handlingsplanen.

– Städning är viktigt för om det avges skadliga ämnen i luften då hamnar det i dammet.

Delat ansvar

Flera av kommunens verksamheter berörs av handlingsplanen. Ansvaret för miljön som barnen vistas i, och hur den sköts och vilka material som används, ligger inte bara på förskolan. Fastighetsbolaget, kostenheten, ekonomistaben har sina områden som de ansvarar för som fastigheternas standard, renovering, nybyggnation, städning, matlagning och inköp.

Måndag kväll ska fullmäktige slutgiltigt fastställa planen.

Det förekommer hälsoskadliga kemikalier i många vanliga vardagsprodukter och de avger ämnen som påverkar inomhusmiljön på förskolorna.

Inventering

För ett par år sedan gjorde kommunens miljöstab, tillsammans med förskolepersonal, en inventering av förskolorna och förekomsten av farliga kemikalier.

Handlingsplanen bygger delvis på vad som framkom då och vid de seminarier i ämnet som följde.

– Sen har det tillkommit en del nya saker, säger miljöskyddsinspektör Ann-Christin Karlsson som arbetat fram planen.

Den spänner över flera områden, där det finns material och produkter som kan innehålla skadliga ämnen. Det rör sig till exempel om textilier, leksaker, möbler, lekutrustning i lekparker, elektronik, och byggmaterial i inomhusmiljön.

Åtgärder

Planen innehåller förslag på åtgärder; vem som ska ansvara för att de genomförs och en tidsplan för när det ska ske och hur lång tid det bör ta.

– Mindre saker kan göras direkt. Många förskolor har gjort mycket av den utrensning av leksaker som föreslås redan. Men vissa saker kan behöva kartläggas först och då tar det längre tid. Och de stora investeringarna kanske man får göra på sikt, och då får man göra en tidsplan för det. Man får väga olika aspekter, vad är viktigast att det görs först?

I stora drag handlar åtgärderna om att rensa bort och byta ut saker som innehåller skadliga kemiska ämnen och att man vid inköp av nya saker och nytt material väljer bättre alternativ.

– Att man beställer rätt saker från början.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en ”lathund” som ska underlätta för kommuner som vill ställa kemikaliekrav vid upphandlingar till förskolan.

Vissa byggmaterial kan innehålla hälsoskadliga kemiska ämnen som påverkar inomhusmiljön. Golvmattor i plast, som innehåller ftalater, är ett sådant exempel. Och en av åtgärderna i handlingsplanen är att efterhand, vid nybyggnation och renovering, välja golvmaterial som inte innehåller ftalater.

– Madrasser, där barnen ligger och sover, har vi satt lite fokus på också, det ska inte vara PVC-överdrag runt. Det är en bra grej att börja med, att byta ut dem, säger Ann-Christin Karlsson.

Senast under 2017 ska det finnas en tidsplan för utbyte av sådana sovmadrasser.

Vad är viktigast nu för att komma vidare i det påbörjade arbetet?

– Att handlingsplanen sprids och används på förskolan. Det är mycket information det handlar om. Att ha kunskap och att välja rätt när man köper nytt.

Även vad man behöver tänka på när det gäller städning och hygien tas upp i handlingsplanen.

– Städning är viktigt för om det avges skadliga ämnen i luften då hamnar det i dammet.

Delat ansvar

Flera av kommunens verksamheter berörs av handlingsplanen. Ansvaret för miljön som barnen vistas i, och hur den sköts och vilka material som används, ligger inte bara på förskolan. Fastighetsbolaget, kostenheten, ekonomistaben har sina områden som de ansvarar för som fastigheternas standard, renovering, nybyggnation, städning, matlagning och inköp.

Måndag kväll ska fullmäktige slutgiltigt fastställa planen.