2016-08-24 16:20

2016-08-24 16:24

Rivningsarbetet på torget i Arvika är påbörjat

ARVIKA

Nu har Filipstads Specialmaskiner inlett rivningsarbetet med torgfastigheten i Arvika som brann på nyårsnatten.

Arbetet tilldrar sig stort intresse och de anställda från Filipstadsföretaget får många frågor från en intresserad allmänhet. Hittills har man plockat ut brukbara och obrukbara föremål ur lägenheter och affärslokaler och nästa vecka tros själva rivningen påbörjas.

Arbetet tilldrar sig stort intresse och de anställda från Filipstadsföretaget får många frågor från en intresserad allmänhet. Hittills har man plockat ut brukbara och obrukbara föremål ur lägenheter och affärslokaler och nästa vecka tros själva rivningen påbörjas.