2016-08-23 15:21

2016-08-23 15:23

Vill ha elsamarbete med Värmlandskommuner

ARVIKA: Taxor i centrum

Arvika kommun genom Arvika Teknik AB är på väg att sjösätta ett samarbete inom energiområdet med fem andra kommuner i länet.

Sedan tidigare finns en samarbetsorganisation i Värmland inom energiområdet som går under namnet Värmlandsgruppen, en grupp bestående av tiotalet kommuner som utbyter erfarenheter med varandra.

De nya tankarna innebär att man går ett steg längre och igångsätter ett mera formellt samarbete inom framför allt två områden: driftövervakning och mätvärden (förbrukning av el), där den sistnämnda är den viktigaste.

– Fler och fler kunder vill ha timavläsning för att i framtiden kunna ta del av differentierade taxor. Här, när det gäller mätning av elförbrukning, måste vi bli mera noggranna och då är ett samarbete bra för att kunna underlätta det. Statistiken är ju också det viktigaste vi har för att kunna ta ut rätt avgifter, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Övervakning

De bolag förutom Arvika Teknik AB som är aktuella för samarbetet är Karlstads El och Stadsnät AB, Karlskoga Energi & Miljö AB, Kristinehamns Elnät AB, Degerfors Energi AB samt Näckåns Energi AB i Torsby.

Totalt omsätter de sex bolagen 450 miljoner kronor per år och när det gäller driftövervakning kan det även bli aktuellt med en gemensam driftcentral, vilket exempelvis ska underlätta vid haverier och felsökningar.

– Ytterligare ett skäl till samarbete är utvecklingsfrågor. I dag har vi inga resurser att se på framtidsfrågor, exempelvis att analysera vad myndigheter kommer med för krav. Därför behöver vi en sådan resurs och det ser vi att vi skulle kunna skaffa gemensamt.

Förstudie

En förstudie är redan gjord och nu vill bolagen gå vidare och se hur man kan utveckla samarbetet närmare.

Under september månad kommer styrelsen för Arvika Teknik AB att informeras om utvecklingsplanerna och liknande arrangemang kommer att ske i de andra bolagen. I oktober ska sedan de sex nämnda bolagen träffas för att diskutera samarbetet närmare.

– Går allt vägen och vi får positiv respons från styrelserna har vi ambitionen att starta den gemensamma verksamheten under första halvåret 2017.

Sedan tidigare finns en samarbetsorganisation i Värmland inom energiområdet som går under namnet Värmlandsgruppen, en grupp bestående av tiotalet kommuner som utbyter erfarenheter med varandra.

De nya tankarna innebär att man går ett steg längre och igångsätter ett mera formellt samarbete inom framför allt två områden: driftövervakning och mätvärden (förbrukning av el), där den sistnämnda är den viktigaste.

– Fler och fler kunder vill ha timavläsning för att i framtiden kunna ta del av differentierade taxor. Här, när det gäller mätning av elförbrukning, måste vi bli mera noggranna och då är ett samarbete bra för att kunna underlätta det. Statistiken är ju också det viktigaste vi har för att kunna ta ut rätt avgifter, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Övervakning

De bolag förutom Arvika Teknik AB som är aktuella för samarbetet är Karlstads El och Stadsnät AB, Karlskoga Energi & Miljö AB, Kristinehamns Elnät AB, Degerfors Energi AB samt Näckåns Energi AB i Torsby.

Totalt omsätter de sex bolagen 450 miljoner kronor per år och när det gäller driftövervakning kan det även bli aktuellt med en gemensam driftcentral, vilket exempelvis ska underlätta vid haverier och felsökningar.

– Ytterligare ett skäl till samarbete är utvecklingsfrågor. I dag har vi inga resurser att se på framtidsfrågor, exempelvis att analysera vad myndigheter kommer med för krav. Därför behöver vi en sådan resurs och det ser vi att vi skulle kunna skaffa gemensamt.

Förstudie

En förstudie är redan gjord och nu vill bolagen gå vidare och se hur man kan utveckla samarbetet närmare.

Under september månad kommer styrelsen för Arvika Teknik AB att informeras om utvecklingsplanerna och liknande arrangemang kommer att ske i de andra bolagen. I oktober ska sedan de sex nämnda bolagen träffas för att diskutera samarbetet närmare.

– Går allt vägen och vi får positiv respons från styrelserna har vi ambitionen att starta den gemensamma verksamheten under första halvåret 2017.