2016-08-23 15:23

2016-08-23 15:23

Elhandel ska ge bättre kundkontakt

ARVIKA: Solkraft på export

Arvika Teknik AB överväger att åter starta elhandel.

Det har gått några år sedan dåtidens Arvika Teknik AB på 1990-talet och en bit in på 2000-talet hade egen handel med el – i dag har man ”bara” elnätsverksamhet. Nu överväger man dock att åter faktiskt handla med el och inte enbart sköta och ta betalt för nätöverföringar. Den här gången ska dock handeln i så fall ske ihop med en samarbetspartner. Skälen till återgången är både ekonomiska men även att man vill vara mera kundanpassade.

Förslag

Det sistnämnda beror på att Energimarknadsinspektionen föreslår regeringen att elhandlaren och inte elnätshandlaren ska bli den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta för att underlätta och förenkla för kunden när han eller hon exempelvis byter bostad.

– Elhandlaren, exempelvis Fortum, ordnar allt när du flyttar och det är genom dem du får ett nytt elabonnemang i din nya bostad. Vi som elnätshandlare tycker dock detta är tråkigt, vi tror kunderna har uppskattat och tyckt det varit tryggt att ha oss som samtalspartner. Startar vi dock upp egen elhandel kan vi ju få behålla kundkontakterna, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Intäkter

Huvudskäl nummer två till egen elhandel är ekonomiska, det vill säga att kunna tjäna pengar på energin från de egna kraftstationerna (vattenkraft, solkraft), vilka producerar cirka 80 megawattimmar el per år.

– Klart det är spännande att kunna tjäna pengar på elhandeln. Elpriset har ju gått ner ganska kraftigt på senare år och där ser vi en potential att nu kunna vara med och få in ytterligare intäkter från vår produktion.

Miljömärkt

Att starta elhandel är också ett sätt att kunna erbjuda närproducerad, miljömärkt el från såväl nämnda solkraftpark på Mosseberg som från exempelvis vattenkraftstationerna i Vrångsälven eller Sälboda.

Handeln med ursprungsmärkt el ska i så fall ske i samarbete med en större aktör, i det här fallet Jämtkraft, som lämnat de mest intressanta villkoren.

– Fördelen med att ha en stor partner är att de lättare kan hantera riskerna som finns på denna marknad. Man ”åker med” vid inköp av el och betalar en peng till den som tar risken.

Det har gått några år sedan dåtidens Arvika Teknik AB på 1990-talet och en bit in på 2000-talet hade egen handel med el – i dag har man ”bara” elnätsverksamhet. Nu överväger man dock att åter faktiskt handla med el och inte enbart sköta och ta betalt för nätöverföringar. Den här gången ska dock handeln i så fall ske ihop med en samarbetspartner. Skälen till återgången är både ekonomiska men även att man vill vara mera kundanpassade.

Förslag

Det sistnämnda beror på att Energimarknadsinspektionen föreslår regeringen att elhandlaren och inte elnätshandlaren ska bli den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta för att underlätta och förenkla för kunden när han eller hon exempelvis byter bostad.

– Elhandlaren, exempelvis Fortum, ordnar allt när du flyttar och det är genom dem du får ett nytt elabonnemang i din nya bostad. Vi som elnätshandlare tycker dock detta är tråkigt, vi tror kunderna har uppskattat och tyckt det varit tryggt att ha oss som samtalspartner. Startar vi dock upp egen elhandel kan vi ju få behålla kundkontakterna, säger Anders Norrby, vd Arvika Teknik AB.

Intäkter

Huvudskäl nummer två till egen elhandel är ekonomiska, det vill säga att kunna tjäna pengar på energin från de egna kraftstationerna (vattenkraft, solkraft), vilka producerar cirka 80 megawattimmar el per år.

– Klart det är spännande att kunna tjäna pengar på elhandeln. Elpriset har ju gått ner ganska kraftigt på senare år och där ser vi en potential att nu kunna vara med och få in ytterligare intäkter från vår produktion.

Miljömärkt

Att starta elhandel är också ett sätt att kunna erbjuda närproducerad, miljömärkt el från såväl nämnda solkraftpark på Mosseberg som från exempelvis vattenkraftstationerna i Vrångsälven eller Sälboda.

Handeln med ursprungsmärkt el ska i så fall ske i samarbete med en större aktör, i det här fallet Jämtkraft, som lämnat de mest intressanta villkoren.

– Fördelen med att ha en stor partner är att de lättare kan hantera riskerna som finns på denna marknad. Man ”åker med” vid inköp av el och betalar en peng till den som tar risken.