2016-07-28 09:16

2016-07-28 09:16

Styckåsgatan får nytt boende

ARVIKA: 41 moduler för 2,4 miljoner kronor

Sju lägenheter i modulform kommer att uppföras på Styckåsgatan i Arvika i regi av Arvika Fastighets AB. Till det kommer även en åttonde modul, som tvättstuga.

Modullägenheterna fann fastighetsbolaget lite kuriöst på Blocket, inte bara sju till antalet utan totalt sett 36 stycken (41 moduler om man tar med kringutrymmen). Nytta har dessa 16 kvadratmeter stora boendeenheter tidigare gjort vid ett kraftverksbygge i Nordnorge innan de nyligen kom i västvärmländsk ägo för 2,4 miljoner kronor.

– Det här är ett kostnadseffektivt sätt att få upp boendet. Vi slog till så fort vi kunde, ingen större betänketid, det är många som är ute efter moduler i dag, säger Mikael Engstig, Arvika Fastighets AB.

Små

Rum, toa och dusch och kokskåp ingår i den enkla boningen. Beställare är utskottet Lärande och Stöd och boendeenheterna kommer förmodligen i första hand att användas för ensamkommande flyktingungdomar som ska ta steg två i sitt boende i Arvika bort från andra mera gruppliknande härbärgeringar.

– Men kanske även för andra ungdomar, kanske sådana som av olika anledningar har sociala bekymmer. Det kan även bli fråga om rena studentlägenheter, vi har pratat med Ingesund lite grann och de kan nog fungera som studentboenden. Lägenheterna kommer säkert att behövas till olika saker framöver.

Loftgång

I sitt ursprungliga skick ser modulerna ut som plåtcontainrar men kommer att snyggas till av fastighetsbolaget. Modulerna på Styckåsgatan – i kvarteret Katten – kommer bland annat att kläs med fasadskivor, få loftgång och brutet tak.

– På det sättet kommer de att se ut som riktiga hus. Och när vi nu sätter upp dem lär vi oss dessutom saker och ting under resans gång att dra nytta av inför kommande monteringar.

Mångmiljonprojekt

I kvarteret Katten har Arvika Fastighets AB tidigare haft planer på bostadsbyggande, långt gångna planer dessutom och stora sådana.

Planerna presenterades vid en presskonferens i juni 2010. Tanken var att 27 nya lägenheter skulle byggas på parkeringsdäcket intill Verkstaden samt på den aktuella ödetomten. Året därpå skrinlades dock planerna då kostnaderna stigit väldigt mycket, en del i fördyringen var kostnaden för ljudisolering ut mot gatan. I dag är Styckåsgatan en del i stråket med de omtalade ljud- och bilmarodörerna.

– Ljudet drabbar de som ska flytta in lika som de som bor där nu. Sovrummet kommer dock att placeras in mot gården.

Modullägenheterna fann fastighetsbolaget lite kuriöst på Blocket, inte bara sju till antalet utan totalt sett 36 stycken (41 moduler om man tar med kringutrymmen). Nytta har dessa 16 kvadratmeter stora boendeenheter tidigare gjort vid ett kraftverksbygge i Nordnorge innan de nyligen kom i västvärmländsk ägo för 2,4 miljoner kronor.

– Det här är ett kostnadseffektivt sätt att få upp boendet. Vi slog till så fort vi kunde, ingen större betänketid, det är många som är ute efter moduler i dag, säger Mikael Engstig, Arvika Fastighets AB.

Små

Rum, toa och dusch och kokskåp ingår i den enkla boningen. Beställare är utskottet Lärande och Stöd och boendeenheterna kommer förmodligen i första hand att användas för ensamkommande flyktingungdomar som ska ta steg två i sitt boende i Arvika bort från andra mera gruppliknande härbärgeringar.

– Men kanske även för andra ungdomar, kanske sådana som av olika anledningar har sociala bekymmer. Det kan även bli fråga om rena studentlägenheter, vi har pratat med Ingesund lite grann och de kan nog fungera som studentboenden. Lägenheterna kommer säkert att behövas till olika saker framöver.

Loftgång

I sitt ursprungliga skick ser modulerna ut som plåtcontainrar men kommer att snyggas till av fastighetsbolaget. Modulerna på Styckåsgatan – i kvarteret Katten – kommer bland annat att kläs med fasadskivor, få loftgång och brutet tak.

– På det sättet kommer de att se ut som riktiga hus. Och när vi nu sätter upp dem lär vi oss dessutom saker och ting under resans gång att dra nytta av inför kommande monteringar.

Mångmiljonprojekt

I kvarteret Katten har Arvika Fastighets AB tidigare haft planer på bostadsbyggande, långt gångna planer dessutom och stora sådana.

Planerna presenterades vid en presskonferens i juni 2010. Tanken var att 27 nya lägenheter skulle byggas på parkeringsdäcket intill Verkstaden samt på den aktuella ödetomten. Året därpå skrinlades dock planerna då kostnaderna stigit väldigt mycket, en del i fördyringen var kostnaden för ljudisolering ut mot gatan. I dag är Styckåsgatan en del i stråket med de omtalade ljud- och bilmarodörerna.

– Ljudet drabbar de som ska flytta in lika som de som bor där nu. Sovrummet kommer dock att placeras in mot gården.