2016-07-21 16:41

2016-07-21 16:41

Driver egen rekryteringskampanj

VIKENE: Det saknas lärare till Vikene skola inför hösten och det har fått föräldrar att agera

Inför skolstarten i höst saknas det fortfarande lärare till Vikene skola. Något som oroar föräldrar som tycker att kommunen gör för lite för att lösa frågan och därför på eget initiativ startat en kampanj för att uppmärksamma behovet av lärare till landsbygdsskolan.

Under Gammelvala- veckan, som inleds på lördag, kommer föräldragruppen att informera genom att dela ut flygblad och gå runt med plakat med text liknande den eleven Rickard Gustafsson visar upp. Där ställer man frågan: ”Vill du bli vår nya lärare i Vikene skola?”

Till Gammelvala kommer tusentals besökare varje år och bland dessa finns det kanske några som kan vara intresserade av att söka lärartjänsterna. Det är i alla fall vad föräldragruppen hoppas.

Säkra skolan

Bakgrunden till deras engagemang är detsamma som i våras, att få behålla Vikene skola. Den gången lyckades man förhindra en nedläggning, men nu ser man anledning att gå vidare för att säkra skolans existens.

– Det är för att vi ser att det inte görs så jättemycket från kommunens sida, därför vill vi hjälpa till. Vi vet att det är svårt när det är lärarbrist, men vi tycker inte att man lyfter fram skolan ordentligt och vad som är utmärkande för den. Kontentan kan bli, att om man inte får tag i lärare, finns en risk för att de stänger skolan, säger Anders Neiker i föräldragruppen.

Och det argumentet för en nedläggning vill man undanröja.

Positiva sidor

Inför sommaren slutade två av lärarna på Vikene skola, därför behöver kommunen rekrytera ersättare.

– Vi vill lyfta fram att tjänsterna finns, marknadsföra skolan och visa på de positiva sidorna med att jobba på en liten skola. På det här sättet kan vi visa att vi bryr oss om skolan, säger Anders Neiker.

Flygbladen, som ska delas ut under Gammelvala, kommer att innehålla lite information om tjänsterna och skolan. Föräldragruppen har även på eget bevåg annonserat om de två lediga lärartjänsterna.

Att föräldrar engagerar sig i rekryteringen på det här sättet hör inte till vanligheterna.

Inte inblandade

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för Lärande och stöd, bekräftar att det fortfarande saknas lärare till Vikene skola.

– Vi har haft annons ute, sen vet jag att rektorerna kommer att ha samtal med någon i augusti.

Angående föräldrarnas initiativ säger han så här:

– Det är inget som vi är inblandade i. Man söker till kommunen och det är vi som anställer. Utan det här är ett eget engagemang i hur vi löser detta.

Vikeneskolans rektor har semester. Men enligt rektor Rickard Eriksson, som hjälper till med rekryteringen, har man fått in tre ansökningar till lärartjänsterna vid Vikene skola, varav en är utbildad lärare.

– Jag har en önskan om att vi ska annonsera senare igen. Nu har många lärare gått på sommarlov. Många är trötta, det kanske är lättare lite senare.

Under Gammelvala- veckan, som inleds på lördag, kommer föräldragruppen att informera genom att dela ut flygblad och gå runt med plakat med text liknande den eleven Rickard Gustafsson visar upp. Där ställer man frågan: ”Vill du bli vår nya lärare i Vikene skola?”

Till Gammelvala kommer tusentals besökare varje år och bland dessa finns det kanske några som kan vara intresserade av att söka lärartjänsterna. Det är i alla fall vad föräldragruppen hoppas.

Säkra skolan

Bakgrunden till deras engagemang är detsamma som i våras, att få behålla Vikene skola. Den gången lyckades man förhindra en nedläggning, men nu ser man anledning att gå vidare för att säkra skolans existens.

– Det är för att vi ser att det inte görs så jättemycket från kommunens sida, därför vill vi hjälpa till. Vi vet att det är svårt när det är lärarbrist, men vi tycker inte att man lyfter fram skolan ordentligt och vad som är utmärkande för den. Kontentan kan bli, att om man inte får tag i lärare, finns en risk för att de stänger skolan, säger Anders Neiker i föräldragruppen.

Och det argumentet för en nedläggning vill man undanröja.

Positiva sidor

Inför sommaren slutade två av lärarna på Vikene skola, därför behöver kommunen rekrytera ersättare.

– Vi vill lyfta fram att tjänsterna finns, marknadsföra skolan och visa på de positiva sidorna med att jobba på en liten skola. På det här sättet kan vi visa att vi bryr oss om skolan, säger Anders Neiker.

Flygbladen, som ska delas ut under Gammelvala, kommer att innehålla lite information om tjänsterna och skolan. Föräldragruppen har även på eget bevåg annonserat om de två lediga lärartjänsterna.

Att föräldrar engagerar sig i rekryteringen på det här sättet hör inte till vanligheterna.

Inte inblandade

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef för Lärande och stöd, bekräftar att det fortfarande saknas lärare till Vikene skola.

– Vi har haft annons ute, sen vet jag att rektorerna kommer att ha samtal med någon i augusti.

Angående föräldrarnas initiativ säger han så här:

– Det är inget som vi är inblandade i. Man söker till kommunen och det är vi som anställer. Utan det här är ett eget engagemang i hur vi löser detta.

Vikeneskolans rektor har semester. Men enligt rektor Rickard Eriksson, som hjälper till med rekryteringen, har man fått in tre ansökningar till lärartjänsterna vid Vikene skola, varav en är utbildad lärare.

– Jag har en önskan om att vi ska annonsera senare igen. Nu har många lärare gått på sommarlov. Många är trötta, det kanske är lättare lite senare.