2016-07-10 17:23

2016-07-10 17:23

Knivar stals

CHARLOTTENBERG

Någon gång mellan 6 och 7 juli fick en bostad i Charlottenberg besök av tjuvar.

Det försvann bland annat en tv, alkohol, verktyg och en knivsamling.

De som bor i bostaden har varit bortresta och upptäckte inbrottet när de kom hem.

Det försvann bland annat en tv, alkohol, verktyg och en knivsamling.

De som bor i bostaden har varit bortresta och upptäckte inbrottet när de kom hem.