2016-06-28 14:26

2016-06-28 14:26

Klubbat: Kommunfullmäktige Arvika

ARVIKA

Klubbat i Kommunfullmäktige Arvika.

Kommunpris

Ishockeyspelaren Jacob de la Rose tilldelas årets första kommunpris i Arvika. Jacob tilldelas priset för gott ambassadörskap för Arvika och enastående prestationer inom ishockey. Jacob är född 1995 i Arvika och representerar Montreal Canadiens i NHL. Han har bland annat varit med och vunnit två silvermedaljer vid världsmästerskap på juniornivå, dels vid U18-VM 2012 och dels vid JVM 2013.

Delårsrapport

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapport för årets första fyra månader. Periodens resultat uppgick till 22,9 miljoner kronor, att jämföra med 58,3 miljoner kronor förra året. Prognosen för 2016 pekar dock på ett negativt resultat med minus 3,8 miljoner kronor. Det är cirka 10 miljoner kronor lägre än budget. Det är främst verksamhet inom Lärande och stöd som bidrar till avvikelsen. Samtidigt förväntas de kommunala bolagen Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB att nå ett helårsresultat som är något sämre än budget.

Medborgarförslag

Myravallen kan komma att få en grillplats med sittplatser. Det föreslogs i ett medborgarförslag och kommunfullmäktige beslutade att finansieringsfrågan ska lyftas in i budgetarbetet för 2017. Det kom också medborgarförslag om ett övergångsställe vid Fabriksgatan-Östra Esplanaden. Där konstaterade kommunfullmäktige att det under 2016 görs en översyn för trafikrelaterade åtgärder och att Fabriksgatan är föremål för prövning. Det förslogs också i ett medborgarförslag att det ska byggas en rondell i korsningen riksväg 61 och Taserudskorset. Fullmäktige beslutade där att avvakta Trafikverkets resultat från åtgärdsvalsstudien för riksväg 61.

Motioner

Karl-Erik Hylén (SD) föreslog i en motion att Arvika Teknik utreder möjligheterna för borttagandet av de fasta avgifterna på elnätet. Fullmäktige avslog dock motionen. Det hade också inkommit en rad motioner som skickades på remiss till kommunstyrelsen. Bland annat Barbara Hinsch (MP) motion om att ekologiska råvaror till smörgåsar och kaffe ska serveras innan fullmäktigesammanträden och två motioner från Gösta Frödin (L). En om att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism och en motion om att skapa cykelled på gamla banvallen mellan Arvika och Koppom.

Avsägelser

Lisa Levin (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen på grund av ändrad arbetssituation. Thomas Broström (M) avsäger sig alla förtroendeuppdrag inom kommunen. Han har suttit som ledamot i kommunfullmäktige och i Myndighetsnämnden. Leif Björnlod (MP) avsäger sig även han uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Valberedningen ska komma med förslag på nya ledamöter.

Kommunpris

Ishockeyspelaren Jacob de la Rose tilldelas årets första kommunpris i Arvika. Jacob tilldelas priset för gott ambassadörskap för Arvika och enastående prestationer inom ishockey. Jacob är född 1995 i Arvika och representerar Montreal Canadiens i NHL. Han har bland annat varit med och vunnit två silvermedaljer vid världsmästerskap på juniornivå, dels vid U18-VM 2012 och dels vid JVM 2013.

Delårsrapport

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna delårsrapport för årets första fyra månader. Periodens resultat uppgick till 22,9 miljoner kronor, att jämföra med 58,3 miljoner kronor förra året. Prognosen för 2016 pekar dock på ett negativt resultat med minus 3,8 miljoner kronor. Det är cirka 10 miljoner kronor lägre än budget. Det är främst verksamhet inom Lärande och stöd som bidrar till avvikelsen. Samtidigt förväntas de kommunala bolagen Arvika Teknik AB och Arvika Fjärrvärme AB att nå ett helårsresultat som är något sämre än budget.

Medborgarförslag

Myravallen kan komma att få en grillplats med sittplatser. Det föreslogs i ett medborgarförslag och kommunfullmäktige beslutade att finansieringsfrågan ska lyftas in i budgetarbetet för 2017. Det kom också medborgarförslag om ett övergångsställe vid Fabriksgatan-Östra Esplanaden. Där konstaterade kommunfullmäktige att det under 2016 görs en översyn för trafikrelaterade åtgärder och att Fabriksgatan är föremål för prövning. Det förslogs också i ett medborgarförslag att det ska byggas en rondell i korsningen riksväg 61 och Taserudskorset. Fullmäktige beslutade där att avvakta Trafikverkets resultat från åtgärdsvalsstudien för riksväg 61.

Motioner

Karl-Erik Hylén (SD) föreslog i en motion att Arvika Teknik utreder möjligheterna för borttagandet av de fasta avgifterna på elnätet. Fullmäktige avslog dock motionen. Det hade också inkommit en rad motioner som skickades på remiss till kommunstyrelsen. Bland annat Barbara Hinsch (MP) motion om att ekologiska råvaror till smörgåsar och kaffe ska serveras innan fullmäktigesammanträden och två motioner från Gösta Frödin (L). En om att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism och en motion om att skapa cykelled på gamla banvallen mellan Arvika och Koppom.

Avsägelser

Lisa Levin (S) avsäger sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen på grund av ändrad arbetssituation. Thomas Broström (M) avsäger sig alla förtroendeuppdrag inom kommunen. Han har suttit som ledamot i kommunfullmäktige och i Myndighetsnämnden. Leif Björnlod (MP) avsäger sig även han uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Valberedningen ska komma med förslag på nya ledamöter.