2016-06-27 15:34

2016-06-27 16:24

Larm om brand i villa var rök utan eld

ÅTMOTFORS

Räddningstjänsten larmades strax efter klockan 15 på måndagen om en brand i en villa i Åmotfors.

Det var en övervakningskamera som registrerat rök i villan.

Dessbättre var det nu ingen brand alls.

– Det är Eda kommun som anlitat ett företag för att provtrycka dagvattenledningsnätet, och det är i samband med det som det på något vis trängt in rök i villan, säger Jonny Hjalmarsson, räddningschef i beredskap i Arvika/Eda.

– De exakta omständigheterna har jag inte, men jag vet att det förekommit liknande händelser förut.

Larmet kom 15.11 och det handlade om en villa på Lövbladsvägen 44 i Åmotfors – en villa där det alltså inte brinner.

 

 

Det var en övervakningskamera som registrerat rök i villan.

Dessbättre var det nu ingen brand alls.

– Det är Eda kommun som anlitat ett företag för att provtrycka dagvattenledningsnätet, och det är i samband med det som det på något vis trängt in rök i villan, säger Jonny Hjalmarsson, räddningschef i beredskap i Arvika/Eda.

– De exakta omständigheterna har jag inte, men jag vet att det förekommit liknande händelser förut.

Larmet kom 15.11 och det handlade om en villa på Lövbladsvägen 44 i Åmotfors – en villa där det alltså inte brinner.

 

 

Till händelsekartan