2016-06-27 06:00

2016-06-27 06:00

Fibern binder Glava samman

GLAVA: Mycket frivilligt arbete

Det är och har varit mycket jobb, men fiberutbyggnaden i Glavatrakten har samlat bygden runt en positiv utvecklingsfaktor och har gjort att människor kommit närmare varann.

Det grävs för fiber i Glava med omnejd. Tio mil kabel ska ner i marken och hittills har runt 1,5 mil snabbsändande överföringsmaterial hittat sin plats i terrängen.

Utbyggnaden har förvisso sitt ursprung i den rent tekniska möjligheten som fibern innebär men upptakten för utbyggnaden i Glava startade även i en önskan att ”få i gång bygden” – i bräschen har bland annat företagare gått.

Man tycker att för mycket negativ energi har kristallisserats till händelser som nedläggningen av platser på Lövåsens äldreboende samt diskussioner runt flyktingförläggningen.

– Ett jättejobb har gjorts av många, säger en nöjd ordförande i fiberföreningen, Claes Pettersson.

Förening

En ekonomisk förening bildades och viktiga har även de så kallade kontaktombuden varit, varje fastighet har fått besök av dessa ombud, vilket även inneburit långväga brevväxling med sommarglaväringar i länder som USA.

Trots allt jobb som krävts hittills och krävs framöver, bland annat runt kontraktsskrivandet, anser man att detta mera ideella upplägg ger ett mervärde. Och många, inte minst jordbruksnäringen, har bidragit med sitt.

– Detta är verkligen ett bygdeprojekt, många har blivit engagerade. Och det är inte sällan man blivit bjuden på kaffe.., säger Pettersson.

Krångligt

Tusentals frivilliga timmar har lagts ner i projektet, vilket inte blivit färre av att regelverket runt fiber är väldigt omfattande. Claes Pettersson är kritisk till myndigheters agerande när det gäller fiber. Han tycker att samhället i det här fallet har stora brister. En nyttig erfarenhet för förra kommunalrådet.

– Nu får jag alla problem rätt i knät, det var mera sorterat förut...

Samarbete

De inblandade framhåller att man har satt problemlösandet i första hand istället för motsatsen, att leta fel. Kompromissviljan kan också behövas då överraskningar har dykt upp i jorden och kan komma att dyka upp framöver. Gamla ledningar och annat finns inte alltid inritade på kartor.

– Skulle man rita in allt på kartor som vi hittat skulle det bli ett myggnät, inte ett fårstängsel som nu.

Bidrag

Fiber i Glava är dock en av tre västvärmländska föreningar som fått stöd av Jordbruksverket efter att man samlokaliserat sin ansökan med andra fiberföreningar i väst. Efter ett anbudsförfarande utsågs Relacom till huvudentreprenör med Glava Grävtjänst AB som underentreprenör.

– Det som är speciellt i Glava är att det tillkommit många medlemmar under resans gång, säger Bosse Henriksson, projektör på Relacom.

Efter en trög start nåddes 85 procents anslutning i höstas, nu närmar man sig eller har överskridit 90 procent, räknat i fastigheter runt 370, man tror dessutom att den siffran kan komma att stiga ytterligare.

– En farbror är 94 år, självklart ska jag ha fiber, sa han. En dam är 87, även hon ska ha fiber.

Möten

12 600 kronor kostar basutbudet, i november/december ska grävningarna vara klara och sedan ska i drifttagande ske i mars 2017. Så länge man gräver intill fastigheten kan nya medlemmar haka på.

– Många Glavabor som inte pratat med varann förut har gjort det nu, säger Sven-Erik Håfström, Glava Grävtjänst AB.

Det grävs för fiber i Glava med omnejd. Tio mil kabel ska ner i marken och hittills har runt 1,5 mil snabbsändande överföringsmaterial hittat sin plats i terrängen.

Utbyggnaden har förvisso sitt ursprung i den rent tekniska möjligheten som fibern innebär men upptakten för utbyggnaden i Glava startade även i en önskan att ”få i gång bygden” – i bräschen har bland annat företagare gått.

Man tycker att för mycket negativ energi har kristallisserats till händelser som nedläggningen av platser på Lövåsens äldreboende samt diskussioner runt flyktingförläggningen.

– Ett jättejobb har gjorts av många, säger en nöjd ordförande i fiberföreningen, Claes Pettersson.

Förening

En ekonomisk förening bildades och viktiga har även de så kallade kontaktombuden varit, varje fastighet har fått besök av dessa ombud, vilket även inneburit långväga brevväxling med sommarglaväringar i länder som USA.

Trots allt jobb som krävts hittills och krävs framöver, bland annat runt kontraktsskrivandet, anser man att detta mera ideella upplägg ger ett mervärde. Och många, inte minst jordbruksnäringen, har bidragit med sitt.

– Detta är verkligen ett bygdeprojekt, många har blivit engagerade. Och det är inte sällan man blivit bjuden på kaffe.., säger Pettersson.

Krångligt

Tusentals frivilliga timmar har lagts ner i projektet, vilket inte blivit färre av att regelverket runt fiber är väldigt omfattande. Claes Pettersson är kritisk till myndigheters agerande när det gäller fiber. Han tycker att samhället i det här fallet har stora brister. En nyttig erfarenhet för förra kommunalrådet.

– Nu får jag alla problem rätt i knät, det var mera sorterat förut...

Samarbete

De inblandade framhåller att man har satt problemlösandet i första hand istället för motsatsen, att leta fel. Kompromissviljan kan också behövas då överraskningar har dykt upp i jorden och kan komma att dyka upp framöver. Gamla ledningar och annat finns inte alltid inritade på kartor.

– Skulle man rita in allt på kartor som vi hittat skulle det bli ett myggnät, inte ett fårstängsel som nu.

Bidrag

Fiber i Glava är dock en av tre västvärmländska föreningar som fått stöd av Jordbruksverket efter att man samlokaliserat sin ansökan med andra fiberföreningar i väst. Efter ett anbudsförfarande utsågs Relacom till huvudentreprenör med Glava Grävtjänst AB som underentreprenör.

– Det som är speciellt i Glava är att det tillkommit många medlemmar under resans gång, säger Bosse Henriksson, projektör på Relacom.

Efter en trög start nåddes 85 procents anslutning i höstas, nu närmar man sig eller har överskridit 90 procent, räknat i fastigheter runt 370, man tror dessutom att den siffran kan komma att stiga ytterligare.

– En farbror är 94 år, självklart ska jag ha fiber, sa han. En dam är 87, även hon ska ha fiber.

Möten

12 600 kronor kostar basutbudet, i november/december ska grävningarna vara klara och sedan ska i drifttagande ske i mars 2017. Så länge man gräver intill fastigheten kan nya medlemmar haka på.

– Många Glavabor som inte pratat med varann förut har gjort det nu, säger Sven-Erik Håfström, Glava Grävtjänst AB.