2016-06-08 16:33

2016-06-08 16:33

Skogsbrand anläggs

EDA

Under torsdagen genomför Skogsstyrelsen en naturvårdsbränning vid Nolgård i Eda kommun.

Det är ett fyra hektar stort område mellan västra och östra Ulvetjärn som ska brännas.

Anledningen till naturvårdsbränningen är att man vill gynna arter som är beroende av skogbrand.

Branden skapar förutsättningar för en lövdominerad skog.

 

Det är ett fyra hektar stort område mellan västra och östra Ulvetjärn som ska brännas.

Anledningen till naturvårdsbränningen är att man vill gynna arter som är beroende av skogbrand.

Branden skapar förutsättningar för en lövdominerad skog.