2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

SJ sätter in fler snabbtåg

VÄRMLAND: Utökar till fem avgångar mellan Oslo och Stockholm

SJ utökar avgångarna mellan huvudstäderna från tre till fem dagligen, från och med i januari nästa år.

– Vi har ansökt och hos Trafikverket om att sätta in två extra avgångar Stockholm-Oslo och fått det beviljat, säger Alejandro Soler, presskommunikatör på SJ.

Resandet mellan huvudstäderna har ökat rejält sedan snabbtågstrafiken startade och SJ ser att behovet av bra förbindelser verkligen finns.

– Vi vill ju framför allt vara med och underlätta för affärsresandet. Därför kommer vi att lägga in en extra avgång på morgonen och en extra på eftermiddagen, säger Alejandro Soler.

– Det är roligt att vi kan utöka. Det fungerar ju så, dit människor vill åka, dit vill vi köra tåg.

Resandet ökar

Snabbtågen började gå mellan Oslo och Stockholm i augusti förra året. SJ hade en förhoppning på att öka resandet med 20 procent på sträckan och har nu gått förbi den siffran med marginal. Resandet mellan huvudstäderna har ökat med 40 procent jämfört med förra året.

– För sträckan Arvika-Oslo är ökningen ännu större, 70 procent jämfört med förra året. Antalet förstaklassresenärer har fördubblats, säger Alejandro Soler på SJ.

Från och med januari kommer snabbtågen att avgå fem gånger om dagen på vardagarna. I Värmland stannar tågen alltid i Karlstad och Arvika och sedan Kongsvinger.

– De nya avgångarna får samma stopp som tidigare, säger Alejandro Soler.

Minskar lokaltrafik

Samtidigt minskar Värmlandstrafik trafiken i Västvärmland, bland annat genom att lägga ner flera stationer och sluta köra till Kongsvinger på vardagar. Detta gör att det, trots SJ:s satsning, blir svårare för resenärer i Eda att ta sig Oslo.

– Vi har ansökt och hos Trafikverket om att sätta in två extra avgångar Stockholm-Oslo och fått det beviljat, säger Alejandro Soler, presskommunikatör på SJ.

Resandet mellan huvudstäderna har ökat rejält sedan snabbtågstrafiken startade och SJ ser att behovet av bra förbindelser verkligen finns.

– Vi vill ju framför allt vara med och underlätta för affärsresandet. Därför kommer vi att lägga in en extra avgång på morgonen och en extra på eftermiddagen, säger Alejandro Soler.

– Det är roligt att vi kan utöka. Det fungerar ju så, dit människor vill åka, dit vill vi köra tåg.

Resandet ökar

Snabbtågen började gå mellan Oslo och Stockholm i augusti förra året. SJ hade en förhoppning på att öka resandet med 20 procent på sträckan och har nu gått förbi den siffran med marginal. Resandet mellan huvudstäderna har ökat med 40 procent jämfört med förra året.

– För sträckan Arvika-Oslo är ökningen ännu större, 70 procent jämfört med förra året. Antalet förstaklassresenärer har fördubblats, säger Alejandro Soler på SJ.

Från och med januari kommer snabbtågen att avgå fem gånger om dagen på vardagarna. I Värmland stannar tågen alltid i Karlstad och Arvika och sedan Kongsvinger.

– De nya avgångarna får samma stopp som tidigare, säger Alejandro Soler.

Minskar lokaltrafik

Samtidigt minskar Värmlandstrafik trafiken i Västvärmland, bland annat genom att lägga ner flera stationer och sluta köra till Kongsvinger på vardagar. Detta gör att det, trots SJ:s satsning, blir svårare för resenärer i Eda att ta sig Oslo.