2016-06-07 16:05

2016-06-07 16:05

Företag fick besök av tjuvar

JÖSSEFORS

Ett företag i Jössefors har fått besök av tjuvar.

Två värmefläktar för ett totalt värde på drygt 6 000 kronor har stulits. Oklart när brottet har skett.

Två värmefläktar för ett totalt värde på drygt 6 000 kronor har stulits. Oklart när brottet har skett.