2016-05-10 16:40

2016-05-10 16:40

Arvika kan få ny cancervård

LANDSTINGET: Centrum för svårställda diagnoser

Arvika kan få ett nytt diagnostiskt centrum för cancerpatienter. Det föreslår överläkare Thomas Hallgren.

Att det är Arvika som är aktuellt beror på att akutkirurgin flyttas.

– Tanken är att då tillföra något för att fortsätta ha en bra verksamhet där. Vi har till viss del redan påbörjat arbetet där, säger Thomas Hallgren.

– Vi behöver ett centrum för patienter med allvarliga symptom som vi har svårt att veta var de kommer ifrån. Dessa patienter kan valsa runt till olika ställen och det tar onödigt lång tid, säger Thomas Hallgren, ordförande i Cancerrådet i Värmland.

Även cancerpatienter med dottertumörer utan känd modertumör skulle undersökas på det nya centrat. Med effektiva och standardiserade undersökningar kan man spara tid och lidande för patienterna.

– Likande centrum finns i andra landsting.

Om förslaget går igenom kan centrat öppna i höst.

Att det är Arvika som är aktuellt beror på att akutkirurgin flyttas.

– Tanken är att då tillföra något för att fortsätta ha en bra verksamhet där. Vi har till viss del redan påbörjat arbetet där, säger Thomas Hallgren.

– Vi behöver ett centrum för patienter med allvarliga symptom som vi har svårt att veta var de kommer ifrån. Dessa patienter kan valsa runt till olika ställen och det tar onödigt lång tid, säger Thomas Hallgren, ordförande i Cancerrådet i Värmland.

Även cancerpatienter med dottertumörer utan känd modertumör skulle undersökas på det nya centrat. Med effektiva och standardiserade undersökningar kan man spara tid och lidande för patienterna.

– Likande centrum finns i andra landsting.

Om förslaget går igenom kan centrat öppna i höst.