2016-04-13 16:21

2016-04-13 16:21

Solenergi viktig för fastighet utan nätel

BRÅTEN

Hans Binsell och hans hustru Monica Gerdin bor i Bråten norr om Finnebäck i Arvika kommun.
Deras hus i skogen saknar nätel men de har ett eget energisystem. Basen i deras interna elsystem är solenergi, vilken lagras i batterier. Ett annat fundament är vedeldning.