2016-04-11 15:22

2016-04-11 15:24

Explosionsartad brand utreds

SUNDSHAGSFORS

En explosion inträffade i en kraftstation i Sundshagsfors i söndags vid 14.00-tiden, som nwt och Arvika Nyheter rapporterat om.

Kraftstationen ägs av det kommunala bolaget Arvika Kraft AB. Från Arvika kommun säger man att berörda myndigheter informerats och att utredning om orsaken ska följa.

Kommunen säger också att anläggningen och vattennivån ses över och kontrolleras regelbundet. Den explosionsartade branden skedde enligt kommunen i ett elrum/ställverk på marknivå. Det var därför inte frågan om en underjordisk explosion. Skadorna, som blev mycket omfattande, skedde i huvudsak ovan jord i en manöverbyggnad med eventuella rökskador i schakt till ett generatorrum.

I nuläget vet man enligt Arvika kommun inte orsaken till explosionen, men nämnder ljusbåge/kortslutning som möjliga orsaker.

Driftstoppet lär bli betydande, minst ett halvår.

Ingen person skadades, utan bara materiella skador skedde.

 

Kraftstationen ägs av det kommunala bolaget Arvika Kraft AB. Från Arvika kommun säger man att berörda myndigheter informerats och att utredning om orsaken ska följa.

Kommunen säger också att anläggningen och vattennivån ses över och kontrolleras regelbundet. Den explosionsartade branden skedde enligt kommunen i ett elrum/ställverk på marknivå. Det var därför inte frågan om en underjordisk explosion. Skadorna, som blev mycket omfattande, skedde i huvudsak ovan jord i en manöverbyggnad med eventuella rökskador i schakt till ett generatorrum.

I nuläget vet man enligt Arvika kommun inte orsaken till explosionen, men nämnder ljusbåge/kortslutning som möjliga orsaker.

Driftstoppet lär bli betydande, minst ett halvår.

Ingen person skadades, utan bara materiella skador skedde.