2016-04-04 10:14

2016-04-04 10:21

Företag ger framtidstro

EDANE

Det finns framtidstro i Edanetrakten bland annat beroende på ortens företag.

Flera av dem investerar för framtiden för att kunna ta nya steg framåt, bland dessa finns Finnebäcks AB och Edane Maskinservice.

Flera av dem investerar för framtiden för att kunna ta nya steg framåt, bland dessa finns Finnebäcks AB och Edane Maskinservice.