2016-03-29 19:59

2016-03-29 19:59

Länsstyrelsen säger nej till skyddsjakt

ARVIKA

I mitten av februari ansöktes om skyddsjakt på varg i Glaskogenreviret.

Detta i förebyggande syfte enligt ansökan, där man skriver att vargarna blivit allt mer närgångna och att djuren tappat respekten för människor. Man tror ”att en allvarligt menad attack mot människa inte är långt borta”.

Vargar har rapporterats in till länsstyrelsen vid ett par tillfällen under våren och den gångna hösten.

I början av mars deltog rovdjursansvarig och naturbevakare från länsstyrelsen i ett informationsmöte, där boende berättade om sin oro och kompletterade med information om vargobservationerna. Utifrån detta konstaterade sedan länsstyrelsen att det inte fanns skäl till skyddsjakt i området, men att bedömningen kan ändras om information tillkommer. Sedan mötet hölls har inga nya observationer rapporterats.

Detta i förebyggande syfte enligt ansökan, där man skriver att vargarna blivit allt mer närgångna och att djuren tappat respekten för människor. Man tror ”att en allvarligt menad attack mot människa inte är långt borta”.

Vargar har rapporterats in till länsstyrelsen vid ett par tillfällen under våren och den gångna hösten.

I början av mars deltog rovdjursansvarig och naturbevakare från länsstyrelsen i ett informationsmöte, där boende berättade om sin oro och kompletterade med information om vargobservationerna. Utifrån detta konstaterade sedan länsstyrelsen att det inte fanns skäl till skyddsjakt i området, men att bedömningen kan ändras om information tillkommer. Sedan mötet hölls har inga nya observationer rapporterats.