2016-03-21 11:47

2016-03-21 11:47

Arbetarekommunen byter ordförande

ARVIKA

I samband med Arvika Socialdemokratiska arbetarekommuns årsmöte den 22 mars 2016 blir det också ordförandebyte. Efter 13 år på posten lämnar Lars-Ove Jansson över klubban till Kenneth Johannesson. Han är den ende som nominerats till uppdraget.

Enligt Socialdemokraterna i Arvikas policy ska den lokale partiordföranden inte ha något tyngre uppdrag som förtroendevald i kommunen. ”För oss är det viktigt att det är partiet som driver politiken och inte de valda” skriver den avgående ordförande, som sedan en tid tillbaka är ordförande i kommunfullmäktige.

Enligt Socialdemokraterna i Arvikas policy ska den lokale partiordföranden inte ha något tyngre uppdrag som förtroendevald i kommunen. ”För oss är det viktigt att det är partiet som driver politiken och inte de valda” skriver den avgående ordförande, som sedan en tid tillbaka är ordförande i kommunfullmäktige.