2016-03-09 16:37

2016-03-09 16:37

Inget klart om torgfastighet

ARVIKA

Det är ännu inte klart om fasaden på den brandskadade fastigheten vid Arvika torg kan räddas eller när och hur en framtida rivning kan ske.

Ett möte mellan fastighetsägaren Lennart Johansson Fastigheter och Länsförsäkringar hölls i onsdags men något besked fick inte fastighetsbolaget då. Ett nytt möte parterna emellan är nu planerat till i början av vecka 14 och då ska Lennart Johansson få besked. Även Sweco är involverade i arbetet med fastighetens framtid.

Ett möte mellan fastighetsägaren Lennart Johansson Fastigheter och Länsförsäkringar hölls i onsdags men något besked fick inte fastighetsbolaget då. Ett nytt möte parterna emellan är nu planerat till i början av vecka 14 och då ska Lennart Johansson få besked. Även Sweco är involverade i arbetet med fastighetens framtid.