2016-02-19 16:20

2016-02-19 16:21

40 meter lång länsväg kan dras in

ÄLGÅ

Trafikverket vill dra in det allmänna underhållet för länsväg 649 som troligen är Värmlands läns kortaste länsväg.

Den går från länsväg 648 i Älgå till parkeringsplatsen vid Älgå kyrka och den sex meter breda vägen är bara 40 meter lång.

Enligt Trafikverket använder i snitt cirka 30 bilar länsvägen per dygn och man anser inte att vägen behövs för allmän samfärdsel. I stället föreslår verket att den vid en indragning övergår till fastighetsägaren och vid behov ordnas servitut eller förvaltning av en vägsamfällighet.

Länsstyrelsen ska nu yttra sig i ärendet.

Den går från länsväg 648 i Älgå till parkeringsplatsen vid Älgå kyrka och den sex meter breda vägen är bara 40 meter lång.

Enligt Trafikverket använder i snitt cirka 30 bilar länsvägen per dygn och man anser inte att vägen behövs för allmän samfärdsel. I stället föreslår verket att den vid en indragning övergår till fastighetsägaren och vid behov ordnas servitut eller förvaltning av en vägsamfällighet.

Länsstyrelsen ska nu yttra sig i ärendet.