2016-02-07 17:15

2016-02-08 08:40

Ifrågasätter rivning av huslänga

ARVIKA: Upprörda känslor när hus rivs

Nu rivs tapetserarverkstaden på Hantverksgatan i Arvika. En rivning som fått många Arvikabor att reagera negativt. ”Kommunen har inte tagit någon hänsyn till husets kulturhistoriska värde” konstaterar Johan Chytraeus.

Den andra februari beviljade Arvika kommuns bygglovsavdelning rivning av komplementbyggnad på fastigheten Vakten 2, i Arvika. Byggnaden är mer känd som Baumbachs tapetserarverkstad och tillhör den fastighet som Tempelriddarorden beslutade att sälja under 2014.

Efter beslut om rivningslov började rivningen av fastigheten i fredags. Något som fått Johan Chytraeus och andra medlemmar i facebookgruppen ”Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader” att reagera starkt.

I beslutet om rivningslov står det att byggnaden var i dåligt skick och att det inte finns något skydd eller rivningsförbud för fastigheten. Men personer i gruppen på facebook, som också var på visningen av huset, menar att lokalerna visserligen var slitna, men i fullt brukbart skick. Det ifrågasätts också varför kommunen inte tar tillvara möjligheten att kräva antikvarisk/teknisk förundersökning innan rivningslov ges för byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.

AN återkommer med kommentar från kommunen gällande ärendet.

Den andra februari beviljade Arvika kommuns bygglovsavdelning rivning av komplementbyggnad på fastigheten Vakten 2, i Arvika. Byggnaden är mer känd som Baumbachs tapetserarverkstad och tillhör den fastighet som Tempelriddarorden beslutade att sälja under 2014.

Efter beslut om rivningslov började rivningen av fastigheten i fredags. Något som fått Johan Chytraeus och andra medlemmar i facebookgruppen ”Vi som vill bevara Arvikas kulturbyggnader” att reagera starkt.

I beslutet om rivningslov står det att byggnaden var i dåligt skick och att det inte finns något skydd eller rivningsförbud för fastigheten. Men personer i gruppen på facebook, som också var på visningen av huset, menar att lokalerna visserligen var slitna, men i fullt brukbart skick. Det ifrågasätts också varför kommunen inte tar tillvara möjligheten att kräva antikvarisk/teknisk förundersökning innan rivningslov ges för byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.

AN återkommer med kommentar från kommunen gällande ärendet.

  • Veronica Nordenberg Olsson