2016-02-01 08:59

2016-02-01 09:00

Sjukhuset blir kvar – det absolut viktigaste

ARVIKA: Kommunalrådet i Arvika, Peter Söderström (S)

Kommunalrådet i Arvika, Peter Söderström (S) fick information om de planerade förändringarna vid sjukhuset av landstingsdirektör Gunilla Andersson och hälso- och sjukvårdschefen Tobias Kjellberg i fredags morse.

– Klart att det är negativt på kort sikt och det är en omställning som skapar oro. Men det är akutkirurgin som blir borta, inte akutmottagningen, den blir kvar. Och det går hand i hand med mer planerad kirurgi.

En verksamhet försvinner, men det ska samtidigt ske en utveckling av den planerade operationsverksamheten konstaterar han och tillägger:

– Sjukhuset i Arvika blir kvar och det är det absolut viktigaste för mig. Det är lätt att se det här som ett första steg mot en nedläggning av sjukhuset, men så är inte fallet. Det finns en långsiktig plan för sjukvården för att säkerställa en långsiktig hållbarhet, och att det ska vara tre sjukhus i Värmland är fastställt. Men de behöver styra upp ekonomin, annars kan man bli lite fundersam inför framtiden.

Peter Söderström ska träffa landstinget nu i veckan igen och diskutera framtidsplanen.

– Klart att det är negativt på kort sikt och det är en omställning som skapar oro. Men det är akutkirurgin som blir borta, inte akutmottagningen, den blir kvar. Och det går hand i hand med mer planerad kirurgi.

En verksamhet försvinner, men det ska samtidigt ske en utveckling av den planerade operationsverksamheten konstaterar han och tillägger:

– Sjukhuset i Arvika blir kvar och det är det absolut viktigaste för mig. Det är lätt att se det här som ett första steg mot en nedläggning av sjukhuset, men så är inte fallet. Det finns en långsiktig plan för sjukvården för att säkerställa en långsiktig hållbarhet, och att det ska vara tre sjukhus i Värmland är fastställt. Men de behöver styra upp ekonomin, annars kan man bli lite fundersam inför framtiden.

Peter Söderström ska träffa landstinget nu i veckan igen och diskutera framtidsplanen.