2016-01-28 13:02

2016-01-28 13:02

Anmäls på grund av jäv

VÄSTVÄRMLAND

En arbetsförmedlare i Västvärmland har anmälts till personalansvarsnämnden för att ha handlagt en närståendes ärende, vilket betraktas som jäv.

Arbetsförmedlaren har uppgett att detta skedde i semestertider då hen arbetade i jobbgarantin för ungdomar och att hen då inte tänkte på att det kunde vara en otillåten slagning i systemet. Verksjuristen som bedömt ärendet anser att personalansvarsnämnden bör ta ställning till om arbetsförmedlaren ska tilldelas disciplinpåföljd, då det kan medföra förtroendeskada för arbetsförmedlingen även om det skett för att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter.

Arbetsförmedlaren har uppgett att detta skedde i semestertider då hen arbetade i jobbgarantin för ungdomar och att hen då inte tänkte på att det kunde vara en otillåten slagning i systemet. Verksjuristen som bedömt ärendet anser att personalansvarsnämnden bör ta ställning till om arbetsförmedlaren ska tilldelas disciplinpåföljd, då det kan medföra förtroendeskada för arbetsförmedlingen även om det skett för att fullgöra tilldelade arbetsuppgifter.