2015-12-18 10:04

2015-12-18 10:04

Efterlyser dagvård

CHARLOTTENBERG

Ett medborgarförslag om att kommunen ska återuppta dagvård för personer med demenssjukdomar har lämnats in till kommunfullmäktige.

Kommunen har haft dagverksamhet för dementa tidigare. Enligt medborgarförslaget finns det fortfarande behov av en sådan verksamhet, både för den som själv är sjuk och för de anhöriga.

Fullmäktige beslutade att skicka förslaget till beredning.

Kommunen har haft dagverksamhet för dementa tidigare. Enligt medborgarförslaget finns det fortfarande behov av en sådan verksamhet, både för den som själv är sjuk och för de anhöriga.

Fullmäktige beslutade att skicka förslaget till beredning.