2015-11-04 17:43

2015-11-04 17:44

Anrik fastighet rivs i Arvika

ARVIKA

En anrik Arvikafastighet, den så kallade Bröderna Karlsson-fastigheten i centrala Arvika, rivs för tillfället. Fastigheten ägs numera av Arvika kommun och därifrån säger man att det finns två alternativ för vad som komma skall på tomten: endera näringslivsverksamhet eller bostäder.