2015-11-03 14:54

2015-11-03 14:54

Vill att Bocken bevaras

ARVIKA

Johan Chytraeus föreslår i ett medborgarförslag att Arvika kommun ska sälja fastigheten Bocken 8, i syfte att bevara byggnaden för framtiden.

Kommunen köpte fastigheten av Lennart Johansson i samband med ägarbytet på Westlanda flygfält. Enligt medborgarförslaget finns det planer på att riva byggnaden och ersätta den med nya bostäder.

Nu när det ändå byggs bostäder i området och hamnområdet kommer att utvecklas för byggande, menar Chytraeus att det inte finns någon anledning att ”jämna ett vackert trähus med kakelugnar och en för området vacker fasad, när så mycket annat modernt byggande nu planeras”.

Därför föreslår han att kommunen säljer fastigheten Bocken 8, på Kyrkogatan till orivatperson eller företag som förbinder sig att utveckla och vårda det gamla sekelskifteshuset för framtiden. Han ser också huset som ett attraktivt objekt för entusiaster som gärna nyrenoverar byggnader i gammal stil.

Kommunen köpte fastigheten av Lennart Johansson i samband med ägarbytet på Westlanda flygfält. Enligt medborgarförslaget finns det planer på att riva byggnaden och ersätta den med nya bostäder.

Nu när det ändå byggs bostäder i området och hamnområdet kommer att utvecklas för byggande, menar Chytraeus att det inte finns någon anledning att ”jämna ett vackert trähus med kakelugnar och en för området vacker fasad, när så mycket annat modernt byggande nu planeras”.

Därför föreslår han att kommunen säljer fastigheten Bocken 8, på Kyrkogatan till orivatperson eller företag som förbinder sig att utveckla och vårda det gamla sekelskifteshuset för framtiden. Han ser också huset som ett attraktivt objekt för entusiaster som gärna nyrenoverar byggnader i gammal stil.