2015-09-29 16:33

2015-09-29 16:33

Berättar om asylprocessen

ARVIKA

För den som är nyfiken på asylprocessen och undrar varför man söker asyl och vad som händer under och efter asylprocessen anordnar Arvika Bibliotek en informationskväll imorgon, torsdag.

Inga-Lena Nilsson från Röda Korsets Asylteam i Värmland kommer då till biblioteket för att informera och svara på frågor. Samma kväll finns också Programgruppen i Glava på plats för att berätta om olika aktiviteter som arrangeras för de asylsökande på Bygdekontoret i Glava.

Informationskvällen är ett samarrangemang mellan Arvika Bibliotek, NBV, Röda Korset och Glava Bygdekontor.

Inga-Lena Nilsson från Röda Korsets Asylteam i Värmland kommer då till biblioteket för att informera och svara på frågor. Samma kväll finns också Programgruppen i Glava på plats för att berätta om olika aktiviteter som arrangeras för de asylsökande på Bygdekontoret i Glava.

Informationskvällen är ett samarrangemang mellan Arvika Bibliotek, NBV, Röda Korset och Glava Bygdekontor.