2016-09-02 06:00

2016-09-02 06:00

Snart invigs den nya Ica-butiken

TÖCKSFORS: Fler etableringar på gång i handelsparken?

I mitten av oktober öppnar Värmlands nyaste Ica-butik i handelsparken i Töcksfors.
– Allt flyter på och det känns fantastiskt roligt, säger handlaren Björn Hugosson.

Som NWT tidigare har skrivit slår Ica upp portarna till sin 2 500 kvadratmeter stora Supermarket i oktober. Satsningen innebär ett 30-tal nya arbetstillfällen.

Handlaren Björn Hugosson är förväntansfull:

– Ledningsgruppen är på plats och vi bygger butiken just nu, hantverkarna är snart klara.

Har ni någon särskild inriktning med tanke på butikens läge med närheten till norska gränsen?

– Töcksforsborna är givetvis mycket viktiga kunder, men totalt sett räcker de inte till som kundunderlag för den här typen av satsning så självklart riktar vi oss även till norska kunder, säger Björn Hugosson.

Han har själv lång erfarenhet av gränshandel och har bland annat drivit Ica-butiker på västkusten liksom en järnaffär tillsammans med sin far och bror.

– Det är väldigt roligt med gränshandel och jag är hedrad av att ha fått den här möjligheten.

Ica har också aviserat ytterligare satsningar på gränshandel i och med att kedjan letar tomter och fastigheter i Charlottenberg.

Nyetablering?

Alexander Jørgensen, daglig leder för Handelsparken i Töcksfors, har stora förhoppningar om att Icas etablering ska ge ringar på vattnet:

– Vi märker att intresset för att etablera sig i handelsparken har ökat sedan Ica beslutade sig för att öppna en butik.

– Vi för långtgående diskussioner med olika intressenter och hoppas inom kort kunna presentera en nyetablering i handelsparken.

Han ser överlag mycket optimistiskt på handelsparkens framtid:

– Snart är vägen till Oslo färdigställd, det kommer att innebära att vägen till Töcksfors blir den kortaste för Olsoborna när det handlar om låga priser på svenska sidan av gränsen.

Tror på expansion

Alexander Jørgensen tror fortsatt på en expansion av handelsparken. Planen på lång sikt är att utöka butiksytan från 22 500 kvadratmeter till omkring 60 000:

– Precis som Ica satsar vi långsiktigt och Töcksfors har stor potential, även om man kanske inte kan konkurrera med Strömstad och Charlottenberg som läget ser ut i dag.

Som NWT tidigare har skrivit slår Ica upp portarna till sin 2 500 kvadratmeter stora Supermarket i oktober. Satsningen innebär ett 30-tal nya arbetstillfällen.

Handlaren Björn Hugosson är förväntansfull:

– Ledningsgruppen är på plats och vi bygger butiken just nu, hantverkarna är snart klara.

Har ni någon särskild inriktning med tanke på butikens läge med närheten till norska gränsen?

– Töcksforsborna är givetvis mycket viktiga kunder, men totalt sett räcker de inte till som kundunderlag för den här typen av satsning så självklart riktar vi oss även till norska kunder, säger Björn Hugosson.

Han har själv lång erfarenhet av gränshandel och har bland annat drivit Ica-butiker på västkusten liksom en järnaffär tillsammans med sin far och bror.

– Det är väldigt roligt med gränshandel och jag är hedrad av att ha fått den här möjligheten.

Ica har också aviserat ytterligare satsningar på gränshandel i och med att kedjan letar tomter och fastigheter i Charlottenberg.

Nyetablering?

Alexander Jørgensen, daglig leder för Handelsparken i Töcksfors, har stora förhoppningar om att Icas etablering ska ge ringar på vattnet:

– Vi märker att intresset för att etablera sig i handelsparken har ökat sedan Ica beslutade sig för att öppna en butik.

– Vi för långtgående diskussioner med olika intressenter och hoppas inom kort kunna presentera en nyetablering i handelsparken.

Han ser överlag mycket optimistiskt på handelsparkens framtid:

– Snart är vägen till Oslo färdigställd, det kommer att innebära att vägen till Töcksfors blir den kortaste för Olsoborna när det handlar om låga priser på svenska sidan av gränsen.

Tror på expansion

Alexander Jørgensen tror fortsatt på en expansion av handelsparken. Planen på lång sikt är att utöka butiksytan från 22 500 kvadratmeter till omkring 60 000:

– Precis som Ica satsar vi långsiktigt och Töcksfors har stor potential, även om man kanske inte kan konkurrera med Strömstad och Charlottenberg som läget ser ut i dag.